Contravenţie. Plângere contravenţională. Anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra măsurii confiscării. Principiul quod nullum est, nullum producit efectum


în cazul anulării procesului-verbal de contravenţie, instanţa este obligată să se pronunţe şi cu privire la măsura confiscării, în temeiul principiului quod nullum est, nullum producit efectum.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 646/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 10.682/9.12.1997, Judecătoria sectorului 6 Bucureşti a admis plângerea formulată de petenta C.D. împotriva procesului verbal de contravenţie seria C, nr. 0222924/13.10.1997, încheiat de Poliţia sector 6 şi, în consecinţă, a anulat respectivul act, exonerând-o pe petentă de plata amenzii.

în motivarea sentinţei, instanţa a reţinut că, la data de 13.09.1997, petenta a fost sancţionată contravenţional, deoarece a oferit spre vânzare mai multe obiecte, fără a avea autorizaţie de comercializare. A mai reţinut că petenta nu a făcut dovada că posedă avizele de însoţire pentru marfa comercializată.

Petenta a declarat recurs împotriva sentinţei, cu motivarea că instanţa de fond a omis a se pronunţa cu privire la măsura confiscării bunurilor.

Examinând cauza în raport cu motivul de recurs invocat, tribunalul reţine că prin procesul-verbal contestat s-a dispus, pe lângă amendarea recurentei petente, şi sancţiunea accesorie a confiscării bunurilor expuse spre vânzare.

Soluţionând cauza, instanţa de fond a dispus anularea procesului-verbal şi exonerarea recurentei petente de plata amenzii.

Sub acest aspect, este de reţinut că procesul-verbal, fiind anulat, nu meii poate produce efecte juridice, conform principiului “quod nullum est, nullum producit efectum” şi, ca urmare, atât sancţiunea principală a amenzii, cât şi cea accesorie a confiscării sunt lipsite de eficienţă.

Considerând necesar să dispună exonerarea petentei de plata amenzii, instanţa de fond trebuia să dispună,-de asemenea, şi restituirea bunurilor confiscate, ducând astfel raţionamentul juridic până la ultimele sale consecinţe.

Tocmai pentru acest motiv, tribunalul va admite recursul, va casa sentinţa, iar pe fond, va admite plângerea, va anula procesul verbal şi va dispune atât exonerarea petentei recurente de plata amenzii, cât şi restituirea bunurilor confiscate.