Contravenţie. Proces verbal. Legea nr. 50/1991. Lipsa menţiunii privind data săvârşirii contravenţiei. Nulitate


La întocmirea procesului verbal de contravenţie, organul constatator este obligat să arate toate menţiunile prevăzute de art. 17 alin. 3 din Legea nr. 32/1968. Lipsa din actul de constatare a datei comiterii contravenţiei este sancţionată cu nulitatea.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 824/1998)

Prin cererea de recurs formulată la data de 12.02.1998 de recurentul V.P. împotriva sentinţei civile nr. 1.266/9.02.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4, şi motivată la data de 15.05.1998, s-a solicitat casarea sentinţei instanţei de fond pentru motivele arătate în motivarea cererii de recurs şi, pe fond, anularea procesului verbal de contravenţie nr. 4.184/19.08.1997, şi, în subsidiar, casarea hotărârii instanţei de fond, cu trimitere spre rejudecare.

Prin sentinţa civilă nr. 1.266/9.02.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4, a fost respinsă, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul V.V. împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 4.184/19.08.1997.

în motivarea sentinţei, instanţa de fond a reţinut că autorizaţia de construire a fost eliberată după mai mult de 3 luni de la data încheierii procesului verbal de contravenţie şi însăşi cererea pentru obţinerea acestei autorizaţii a fost introdusă pe data de 23.10.1997, adică la două luni după încheierea procesului verbal de contravenţie şi sancţionarea contravenientului – petent, iar certificatul de urbanism, fiind anterior datei procesului verbal de contravenţie, nu ţine loc de autorizaţie de construire.

Petentul contestator a declarat recurs, solicitând anularea procesului verbal de contravenţie nr. 4.184/19.08.1997, întrucât construcţia în cauză a fost începută din 1991, lucrările acesteia au fost sistate, întrucât urma să primească autorizaţia de construire.

Din analiza actelor de la dosarul cauzei, tribunalul va reţine că sentinţa civilă nr. 1.266/9.02.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4, a fost comunicată petentului la data de 19.02.1998 şi considerentele acesteia au fost comunicate la data de 16.03.1998, cum rezultă din dovada de comunicare, iar cererea de recurs, formulată împotriva respectivei sentinţe, a fost depusă la data de 12.02.1998, cum rezultă din rezoluţia de la fila 2, şi motivarea recursului s-a depus la data de 15.05.1998. Aşa fiind, în baza art. 304 Cod proc. civ., tribunalul, constatând că instanţa de fond nu a analizat legalitatea procesului verbal de contravenţie nr. 4.184/19.08.1997, în sensul prevederilor art. 17 din Legea nr. 32/1968, normă cadru în materie contravenţională, respectiv faptul că în procesul verbal de contravenţie nu este trecută data comiterii faptei contravenţionale, ci doar data controalelor efectuate, când s-a constatat că s-a executat construcţia fără autorizaţie de construire, fapt ce atrage nulitatea procesului verbal de contravenţie, precum şi în baza prevederilor art. 306 alin. 2 Cod proc. civ., pentru acest motiv de ordine publică, fiind întrunite cerinţele prevăzute de art. 304 pct. 9 Cod proc. civ., urmează să admită recursul, să caseze sentinţa civilă nr. 1.266/9.02.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4, şi pe fond, va admite plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie, va constata nulitatea procesului verbal, în baza prevederilor art. 17 alin. 3 din Legea nr. 32/1968 – având în vedere şi prevederile art. 30 din Legea nr. 50/1991, republicată în anul 1996.