Contravenţie. Proces verbal. Menţionarea greşită a prenumelui contravenientului. Nulitate


Menţionarea greşită a prenumelui contravenientului atrage nulitatea procesului verbal de constatare a contravenţiei.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 537/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 7.511/16.10.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti s-a admis contestaţia formulată de contravenientul V.N. împotriva procesului-verbal nr. 84/605/13.11.1996, întocmit de Consiliul Local sector 5 şi s-a constatat nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie menţionat.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a constatat că, în mod greşit, s-a consemnat în procesul-verbal de contravenţie numele contravenientului ca fiind V.M., acesta numindu-se V.N., fapt ce atrage nulitatea absolută a procesului-verbal de contravenţie.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primăria sector 5, criti-când-o ca nelegală şi netemeinică, întrucât primăria a precizat încă de la primul termen de judecată la instanţa de fond că prenumele contes-tatorului este N. şi nu M., cum din eroare s-a menţionat în procesul verbal.

Cu privire la recurs, tribunalul va reţine că sentinţa civilă este temeinică şi legală, că, în mod corect, s-a reţinut nulitatea procesului verbal, întrucât pe petent îl cheamă V.N. şi nu V.M.

Agentul constatator avea obligaţia să menţioneze numele corect, toate datele de identitate ale contravenientului, potrivit art. 17 alin. final din Legea nr. 32/1968.

Neprocedând astfel, greşind prenumele persoanei contraveniente, acest aspect duce la nulitatea absolută a procesului verbal.

Aşa fiind, întrucât nu sunt întrunite cerinţele art. 304 şi 304 Cod proc. civ., tribunalul va respinge recursul, ca neîntemeiat.