Control administrativ multiplu al actelor de control încheiate de auditorii publici externi. Semnificatia acestuia si urmarile sale în plan procesual, în ceea ce priveste competenta instantelor de contencios administrativ de a solutiona litigiile rezultat


Temei de drept: Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

Împrejurarea ca prin Regulamentul aprobat prin Hotarârea Plenului Curtii de Conturi nr. 130/2010, au fost instituite doua grade de control administrativ al actelor încheiate de auditorii publici externi nu transforma calea „contestatiei”, prevazuta de art. 204 din regulamentul mentionat, într-o cale administrativa de atac, de natura si având semnificatia si urmarile caii de atac reglementate de art. 205 din Codul de procedura fiscala, în lipsa unui suport legislativ corespunzator ea trebuind considerata ca având semnificatia unui simplu recurs ierarhic.

Pe cale de consecinta, competenta de solutionare a actiunii în anularea actelor de control încheiate de auditorii publici externi se va stabili în functie de statutul juridic al structurii care a emis actul de autoritate – care poate fi si structura care exercita atributiile Curtii de Conturi la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale – chiar daca acea structura nu are personalitate juridica, si nu în functie de prevederile art. 228 din Regulamentul aprobat prin Hotarârea nr. 130/2010, care nu îsi afla corespondent în Legea nr. 94/1992, în Codul de procedura civila si în Legea nr. 554/2004.

Decizia civila nr. 81/CA/5.03.2012