Creanţe anterioare deschiderii procedurii. Majorarea creanţei iniţiale. Faliment


– art. 76 alin.1 din

Creanţele anterioare deschiderii procedurii nu se pot înscrie în tabelul creditorilor ulterior termenului limită pentru înregistrarea creanţelor.

Creanţa care reprezintă o majorare a creanţei iniţiale, înscrisă în termen în tabelul creanţelor, este anterioară deschiderii procedurii, fiind fără relevanţă faptul că a fost stabilită urmare inspecţiei fiscale efectuate ulterior.

Decizia nr.106 din data de 19 ianuarie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal

Creditoarea AFPT a formulat în termen procedural cerere de înscriere a creanţei în sumă de 3.845 lei împotriva debitoarei SC DS SRL, iar ulterior a formulat cerere de modificare a creanţei, în sensul majorării acesteia, de la 3.845 lei la 739.715 lei, motivat de faptul că ulterior deschiderii procedurii societatea debitoare a făcut obiectul unei inspecţii fiscale, ocazie cu care au fost stabilite debite suplimentare aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii.

Urmare refuzului lichidatorului judiciar de a admite în tabelul definitiv consolidat al creanţelor suma de 735.840 lei, creditoarea a formulat contestaţie, respinsă de Tribunalul Dâmboviţa prin sentinţa nr.476/11.10.2010.

Împotriva sentinţei nr.476/11.10.2010 a declarat recurs creditoarea AFPT, cu invocarea dispoziţiilor art. 304 pct. 9 şi art. 3041 Cod pr. civilă.

În motivarea recursului, recurenta a arătat că cererea iniţială de înscriere a creanţei bugetare în Tabelul creanţelor a fost formulată şi depusă în termenul procedural. Organele fiscale de control au fost solicitate de organele de urmărire penală în vederea efectuării unei inspecţii fiscale, astfel încât prin raportul de inspecţie fiscală şi decizia de impunere s-au stabilit debite suplimentare pentru perioada anterioara deschiderii procedurii în cuantum de 735.840 lei.

Având în vedere această situaţie şi faptul că administratorul statutar al societăţii debitoare nu a colaborat cu organele fiscale, a continuat activitatea cu persoane fără contract individual de muncă şi după deschiderea procedurii insolvenţei şi nu a colaborat nici cu lichidatorul judiciar, cererea este admisibilă, vizează modificarea cuantumului creanţei motivat de o situaţie atipică urmare căreia s-au născut creanţe aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii, după termenul limita de înscriere a acestora.

Curtea a constatat că recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

În mod întemeiat judecătorul sindic a constatat că cererea creditoarei AFPT de modificare a cuantumului creanţei înscrisă în tabelul creditorilor a fost depusă cu încălcarea termenelor stabilite de judecătorul sindic

Conform dispoziţiilor art. 76 alin.1 din Legea nr. 85/2006, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 62 alin.1 lit. b va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură.

Potrivit acestor dispoziţii legale, creanţele anterioare deschiderii procedurii nu se pot înscrie în tabelul creditorilor ulterior termenului limită pentru înregistrarea creanţelor.

Or, creanţa invocată de recurenta creditoare, chiar dacă reprezintă o majorare a creanţei iniţiale, înscrisă în termen în tabelul creanţelor, este anterioară deschiderii procedurii, fiind fără relevanţă faptul că a fost stabilită urmare inspecţiei fiscale efectuate ulterior.

Dispoziţiile art. 76 alin.1 din Legea nr. 85/2006 prevăd o singură situaţie de excepţie de la faptul că, ulterior expirării termenului prevăzut la art. 62 alin.1 lit. b, o creanţă poate fi înscrisă în tabelul de creanţe, şi anume când notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 7, situaţie care nu se regăseşte în cauză.