Creditoarea a făcut dovada cu titlurile executorii depuse la dosar că debitoarea are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de cel puţin 108.977 lei. Această sumă este peste valoarea prag de 45.000 lei prev. de art. 3 pct.12 din legea 85/2006 şi cum titlur


Creditoarea a făcut dovada cu titlurile executorii depuse la dosar că debitoarea are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de cel puţin 108.977 lei. Această sumă este peste valoarea prag de 45.000 lei prev. de art. 3 pct.12 din legea 85/2006 şi cum titlurile executorii sunt emise în anul 2009, nefăcându-se vreo plată până în prezent, creditorul fiind îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei prezumându-se că debitorul este în vădită, conf. art. 3 pct. 1 lit.b din lege, prezumţie ce nu a fost răsturnată de debitor.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 417/22 martie 2011

Prin cererea înregistrată sub nr. de mai sus, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Bistriţa a solicitat ca, în baza disp. Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, să se dispună deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC. U SERV SRL, cu motivarea că aceasta se află în încetare de plăţi, iar obligaţiile faţă de bugetul de stat mai vechi de 90 zile în cuantum de 108.977 lei.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine că sunt îndeplinite condiţiile legii privind deschiderea procedurii insolvenţei, conform prev. art. 31 alin. 1, 33 alin.6 rap. la art.3 pct. 6 şi 12 don privind procedura insolvenţei.

Astfel, creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Bistriţa a făcut dovada cu titlurile executorii depuse la dosar, că debitoarea are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de cel puţin 108.977 lei. Această sumă este peste valoarea prag de 45.000 lei prev. de art. 3 pct.12 din legea 85/2006 şi cum titlurile executorii sunt emise în anul 2009, nefăcându-se vreo plată până în prezent, creditorul fiind îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei prezumându-se că debitorul este în insolvenţă vădită, conf. art. 3 pct. 1 lit.b din lege, prezumţie ce nu a fost răsturnată de debitor.

Potrivit disp. art.11 alin.1 lit.c, teza penultimă rap. la art. 34 din Legea 85/2006, în cauză va fi desemnat administratorul judiciar propus în condiţiile art.11 lit.c din lege dintre practicienii care au depus oferte.