DATA ÎNSCRIERII LA PENSIE A UNEI PERSOANE. DATA DE LA CARE SE FACE PLATA PENSIEI


Plata drepturilor de începe numai după desfacerea contractului de muncă al angajatului.

Reclamantul C.l. a chemat în judecată DGMPS solicitând anularea deciziei emisă de Oficiul de pensii sector 2, obligarea pârâtei la plata unor daune şi să se constate că pârâta refuză să execute sentinţele nr. 728/1995 şi 717/ 1997.

în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că pârâta a emis o decizie de cu încălcarea celor două sentinţe civile.

în întâmpinarea depusă de pârâtă, s-a invocat prematuritatea introducerii acţiunii, reclamantul nefiind în posesia deciziei Comisiei de contestaţii.

La data depunerii întâmpinării s-a depus şi decizia nr. 433/1998 prin care s-a respins contestatia formulată de reclamant.

După depunerea acestei decizii, reclamantul a prezentat, în scris, motivele de nelegalitate ale acestei decizii.

Curtea a respins acţiunea ca neîntemeiată.

La pronunţarea acestei sentinţe s-au avut în vedere actele dosarului, expertizele efectuate la cererea reclamantului, din analiza cărora s-a reţinut că prin decizia civilă nr. 728/1995 Curtea Supremă de Justiţie a anulat decizia nr. 151/1994 a DGMPS şi a obligat Oficiul de pensii să-l înscrie pe reclamant la pensie, începând cu data de 1.04.1994.

Reclamantul a continuat să lucreze şi după această dată, până la 20.03.1997, când s-a luat măsura desfacerii contractului său de muncă. în această situaţie, pârâta a emis decizia de pensie începând cu data de 1.04.1997, dată la care a încetat contractul de muncă al reclamantului, conform art. 51/1 din Legea nr. 3/1977.

Pe perioada 1994-1997 reclamantul a încasat salariul şi pensia. Prin decizia Curţii Supreme de Justitie invocată de rec/amant, nr. 728/1995, s-a stabilit numai dreptul reclamantului de a fi înscris la pensie cu data de 1.04.1994, dar nu şi plata drepturilor de la această dată.

Plata drepturilor se face numai după desfacerea contractului de muncă care a intervenit în 1997, aşadar acţiunea reclamantului s-a respins ca neîntemeiată.
Notă: Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia civilă nr. 320/2000 a respins recursul ca nefondat. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1354/1999)