DECIZIA EMISĂ DE D.G.V. ÎN TEMEIUL ART. 171 DIN LEGEA NR. 141/1997 (CODUL VAMA)L ESTE ACTUL ADMINISTRATIV CARE POATE FI ATACAT LA INSTANTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV


Inadmisibilitatea acţiunii având ca obiect anularea unei adrese de răspuns la o reclamaţie a unei societăţi comerciale.

Reclamanta, societate comercială cu răspundere limitată, a chemat în judecată D.G.V., solicitând anularea actelor administrative prin care s-a dispus că mărfurile din Republica Moldova sunt supuse TVA la import, să fie obligată D.G.V. să elibereze un certificat către vămile de frontieră din care să rezulte că este scutită de plata TVA, să se suspende actele administrative şi să i se restituie o sumă de bani încasată cu titlu de TVA pentru importul unor mărfuri din îuna iunie 1999.

D.G.V., prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă cu motivarea că adresa nr. 18637/1999 nu reprezintă un act administrativ în sensul Legii nr. 141/1997.

Prin sentinţa civilă pronunţată s-a respins ca inadmisibilă.

Curtea a reţinut că D.G.V., la o reclamaţie a reclamantei, a dat un răspuns acesteia cu adresa nr. 1863/1999. împotriva acestei adrese, reclamanta a formulat o contestaţie ce s-a respins de D.G.V. cu motivarea că această adresă nu este un act vamal care să-i lezeze drepturile reclamantei şi care să fie contestat pe căile administrativ jurisdicţionale prevăzute de art. 166-170 din Codul vamal.

Notă: Sentinţa a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 2384/2000 a Curţii Supreme de Justiţie. (Judecator Apostol Filofteia)
(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1342/1999)