DECIZIE EMISĂ DE CONSILIUL CONCURENTEI ÎN TEMEIUL ART. 5 ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 21/1996


Societatea comercială desemnată de F.P.S. ca lichidator al unei societăţi, răspunde contravenţional dacă se face dovada că a favorizat participarea la licitaţie a două firme care s-au înţeles în privinţa adjudecării.

Reclamanta, societate comercială cu răspundere limitată a solicitat anularea Deciziei nr. 147/1999 a Consiliului Concurenţei, respectiv art. 2 şi 3 cu privire la amenda contravenţională aplicată, în baza art. 5 alin. 1 din Legea Concurenţei nr. 21/1996.

In motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că decizia este nelegală, deoarece art. 5 alin. 1 lit. Y nu-i este aplciabil, ea fiind organizatorul licitaţiei, acest text fiind aplicabil participanţilor la licitaţie. Mai susţine reclamanta că chiar dacă cele două firme care au aprticiapt la licitaţie pentru cumpărarea societăţii ce urma a se lichida s-au înţeles în privinţa adjudecării răspunderea revine acestora şi ele trebuie sancţionate dat fiind caracterul personal al răspunderii contravenţionale.

Prin sentinţa civilă 1319/1999, Curtea de Apel – Secţia Administrativ a respins acţiunea ca nefondată.

Curtea a avut în vedere următoarea situaţie de fapt: reclamanta, societate cu răspundere limitată, a fost desenată, în baza unui contract încheiat de F.P.S., ca lichidator al unei alte societăţi. în această calitate a organizat licitaţia desfăşurată pentru vânzarea patrimoniului firmei ce urma a fi lichidată. La licitaţie au participat două societăţi comerciale.

în baza art. 40-48 din Legea concurenţei nr. 21/1996 s-a declanşat o investigaţie, cu privire la încălcarea prevederilor legale de către reclamantă, în calitate de organizator al licitaţiei şi a celor două firme ofertante. în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că cele două firme ofertante au încălcat art. 5 al. 1 lit. T din Legea nr. 21/1996 prin participarea în mod concertat cu oferte trucate la licitaţie, iar cu privire la reclamantă s-a reţinut încălcarea unui alt text de lege şi anume art. 5 al. 1, din aceeaşi lege, deoarece a fost de acord cu participarea la licitaţie a celor două firme care s-au înţeles în privinţa adjudecării, prin această practică împiedicând concurenţa altor agenţi economici interesaţi. Prin art. 2 dindecizia contestată s-a stabilit răspunderea contravenţională a reclamantei celelalte firme particpante la licitaţie fiind sancţionate pentru încălcarea unui alt text din lege. Faptul că reclamanta a favorizat participarea la licitaţie a celor două firme care s-au înţeles în privinţa adjudecării a rezultat din raportul de investigaţie, nota de constatare, noteie explicative date de un reprezentant al uneia din firmele ofertante.
S-a stabilit că reclamanta a manifestat un interes special pentru firma care a câştigat licitaţia, care deşi avea o datorie de câteva milioane la firma scoasă la vânzare, nu trebuia admisă la licitaţie.

Notă: Sentinţa a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 2107/2000 a

Curţii Supreme de Justiţie.(Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1319/1999)