DECIZIE EMISĂ DE OFICIUL DE PENSII. CONTESTAŢIE. TERMEN


Termenul pentru contestarea acesteia la Comisia de contestaţii este de 30 de zile de la comunicarea deciziei, conform art. 52/1 din legea nr. 3/1977.

Reclamantul C.C. a solicitat anularea deciziei nr. 689/1999 a Comisiei de contestaţii de pe lângă DGMPS prin care s-a respins contestaţia ca tardiv formulată, cu depăşirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 52/1 din Legea nr. 3/1977.

In motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că la stabilirea pensiei nu s-au avut în vedere şi sporurile prevăzute în contractul colectiv de muncă, precum şi faptul că activitatea depusă se încadra în grupa l-a de muncă în procent de 100%.

Curtea a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Potrivit dispoziţiilor art. 52/1 din Legea nr. 3/1977 împotriva deciziei emise de oficiul de pensii, persoana interesată poate formula contestaţie în termen de 30 zile de la comunicare la Comisia de contestaţii din cadrul DGMPS. Reclamantul a primit decizia de la oficiul de pensii la 30.07.1993, iar contestaţia s-a înregistrat la 28.07.1999, cu mult peste termenul legal sus-menţionat.
Nu s-au avut în vedere susţinerile reclamantului care a invocat faptul că nu a avut cunoştinţă despre termenul de contestare de 30 de zile, întrucât nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii.

Notă: Curtea Supremă de Justiţie, prin decizia civilă nr. 1602/2000 a respins recursul ca nefondat. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1311/1999)