Delegarea de atribuţii. Depăşirea competenţei prin emiterea unei împuterniciri generice


Prefectul Judeţului Constanţa a chemat în judecată Consiliul Local al comunei L., pentru a se dispune anularea hotărârii prin care 1-a abilitat pe primarul localităţii să pună în hotărârile judecătoreşti referitoare la administrarea domeniului public sau privat al comunei.

Prin sentinţa civilă nr. 422/CA din 10 decembrie 2002, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca nefondată, cu motivarea că împuternicirea dată primarului comunei L. nu încalcă prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs prefectul judeţului Constanţa.

Curtea de Apel Constanţa, prin decizia civilă nr. 90/CA din 12 mai 2002 a admis recursul declarat de prefect, a modificat sentinţa atacată şi a dispus anularea hotărârii a Consiliului Local al comunei L. Pentru a decide astfel, curtea de apel a stabilit că împuternicirea dată primarului prin hotărâre a avut caracter generic, fiind contrară prevederilor legale privind atribuţiile concrete prevăzute de art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 şi a celorlalte dispoziţii legale. Caracterul generic al împuternicirii permitea delegarea unor atribuţii care erau de competenţa exclusivă a consiliului local. Delegarea de competenţă trebuie limitată la acele atribuţii care nu sunt de competenţă exclusivă ale altui organ, atribuţii cu privire la care nu se poate dispune delegarea.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 90/CA din 12 mai 2002