Despăgubirile le-au fost acordate reclamanţilor în baza probelor administrate constând în declaraţiile lor autentice, declaraţiile a doi martori, adeverinţă eliberată de comitetul executiv al com. Tereblecea, adeverinţă eliberată de Direcţia Judeţului Tim


Despăgubirile le-au fost acordate reclamanţilor în baza probelor administrate constând în declaraţiile lor autentice, declaraţiile a doi martori, adeverinţă eliberată de comitetul executiv al com. Tereblecea, adeverinţă eliberată de Direcţia Judeţului Timiş a Arhivelor Naţionale, extras din Registrul de română a com. Grabaţi, certificat de calitate de moştenitor.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 40/25 ianuarie 2011

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Curţii de Apel Cluj sub nr. 421/33/2010, reclamantul CDN a chemat în judecată pârâta Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi pe chematul în garanţie Statul Român prin solicitând obligarea pârâţilor la plata sumei de bani stabilită cu titlu de despăgubiri, conform Hotărârii nr. 3/02.04.2007 a Comisiei Judeţene Bistriţa-Năsăud de Aplicare a Legii nr. 290/2003, în cuantum de 122.851 lei, actualizată în raport de inflaţie potrivit cu disp. art. 18 al. 6 din HG 1120/2006. Cu cheltuieli de judecată.

Prin sentinţa civilă nr. 161/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 421/33/2010 s-a admis excepţia de necompetenţă materială a Curţii de Apel Cluj invocată din oficiu şi a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt că prin Hotărârea nr. 3/2.04.2007 emisă de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud – Comisia pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 pe numele reclamanţilor CDN şi CIG s-au stabilit în favoarea acestora despăgubiri băneşti în valoare de 122.891 lei în baza prev. Legii nr. 290/2003.

Despăgubirile le-au fost acordate reclamanţilor în baza probelor administrate constând în declaraţiile lor autentice, declaraţiile a doi martori, adeverinţă eliberată de comitetul executiv al com. Tereblecea, adeverinţă eliberată de Direcţia Judeţului Timiş a Arhivelor Naţionale, extras din Registrul de cetăţenie română a com. Grabaţi, certificat de calitate de moştenitor.

Se mai constată că vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nu a emis nicio decizie contrară care să poată fi contestată de reclamanţi şi nici nu a solicitat Comisiei Judeţene Bistriţa-Năsăud de aplicare a prev. Legii nr. 290/2003 revocarea hotărârii şi în consecinţă comisia nu a revocat hotărârea emisă, respectiv nu s-a făcut aplicarea prev. art. 17 din HG nr. 57/2008.

În aceste circumstanţe Hotărârea nr. 3/2007 fiind în vigoare, refuzul de a se plăti despăgubirile stabilite este nejustificat.

Pentru considerentele menţionate instanţa urmează să admită acţiunea potrivit dispozitivului prezentei sentinţe.

Sentinţa se întemeiază în drept pe disp. art. 1 al. 1 şi 2, art. 5 al. 1 şi ale art. 8 al. 5 şi 6 din Legea nr. 290/2003.

În baza prevederilor art. 274 Cod procedură civilă instanţa va obliga pârâta să plătească reclamanţilor suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat