DISPOZIŢIE A PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIVIND DELEGAREA CĂTRE VICEPRIMAR A ATRIBUTIEI DE A EMITE AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE. NELEGALITATE


In raport de prevederile Legii nr. 69/1991, republicată, atribuţia PRIMARULUI GENERAL de a emite avize, acorduri şi autorizaţii este exceptată de fi delegată viceprimarilor.

Prin acţiunea înregistrată la 22 februarie 2000, reclamantul PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a solicitat anularea Dispoziţiei nr. 119/2000 emisă de PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin actul administrativ menţionat, PRIMĂRIA GENERALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI a dispus că “se însuşesc şi se recunosc ca valabile certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire eliberate în temeiul semnăturii domnului viceprimar X, de la data de 26 noiembrie 1996 şi în baza Dispoziţiei nr. 1675/1996…”.

Se precizează că, prin conţinutul său, actul atacat încalcă prevederile art. 44 lit. T şi art. 46 alin. 1 din Legea 69/1991 republicată.
Alăturat acţiunii s-au depus în copie, cererea administrativă prealabilă 1098 din 10.02.2000 adresată de reclamant Primarului Municipiului Bucureşti, Dispoziţia nr. 119 din 25.01.2000, Dispoziţia 1675 din 26.11.1996, cererea formulată de către viceprimarul capitalei către primarul general.

Reprezentantul pârâtului a solicitat instanţei respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că acţiunea este întemeiată, întrucât dispoziţia atacată încalcă prevederi imperative ale Legii 69/1991 republicată.

Atributul primarului, stipulat în art. 44 lit. Ţ din legea mentionată de a emite avize, acorduri şi autorizaţii este exceptat de a fi delegat viceprimarilor conform art. 46 alin. 1 din acelaşi act normativ.

în speţă, Primarul General al Municipiului Bucureşti a delegat, în mod retroactiv, atribuţia de a emite autorizaţii de construcţie viceprimarului capitalei, dispunând la data de 25.01.2000 că se însuşesc şi se recunosc ca valabile certificatele şi autorizaţiile de construcţie eliberate în temeiul semnăturii de viceprimar, de la data de 26.11.1996.

întrucât o astfel de atribuţie făcea parte din cele exceptate de la delegare şi cu atât mai puţin, de la o delegare printr-o dispoziţie cu efect retroactiv, fiind încălcate prevederile articolelor de lege menţionate şi în baza art. 111 din Legea 69/1991, instanţa a admis acţiunea astfel cum a fost formulată.

Recursul a fost respins de Curtea Supremă de Justiţie ca nefondat. (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 460/2000)