DISPOZIŢIE EMISĂ DE PRIMARUL GENERAL PENTRU RESTITUIREA UNUI IMOBIL. NELEGALITATE


Actul administrativ trebuie emis în baza unei sentinţe judecătoreşti obţinute în baza unei acţiuni în realizare şi nu în constatare.

Reclamanţii C.V. şi A.A.D. a chemat în judecată P.M.B. şi B.M.I. solicitând anularea dispoziţiei nr. 2384/1998 emisă de Primarul General al Municipiului Bucureşti.

în motivarea acţiunii, reclamanţii au susţinut că prin dispoziţia emisă s-a restituit pârâtului B.M.I. un imobil care anterior fusese cumpărat de ei în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în 1997.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ, prin sentinţa civilă nr. 1260/1999 a admis acţiunea şi a dispus anularea dispoziţiei nr. 2384/1998 emisă de primarul general.

Actul administrativ emis, a cărui anulare s-a solicitat, dispoziţia nr. 2384/ 1998 emisă de Primarul General este nelegal. La baza emiterii acestuia a stat sentinţa civilă nr. 816/23.01.1997, hotărâre prin care nu s-a dispus retrocedarea imobilului către pârâtul B.M.I., ci s-a constatat că acesta este proprietar. Hotărârile pronunţate în acţiuni în constatare nu sunt susceptibile de executare, ci numai cele ce s-au pronunţat în acţiuni în realizarea dreptului.

La data emiterii dispoziţiei nr. 2384/27.10.1998, ai imobilului în litigiu erau reclamanţii, în baza unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate la data de 17.01.1997 şi transmise în registrul de transcripţiuni, la data de 27.01.1997. Pârâtul nu putea dispune de un imobil care era proprietatea reclamanţilor la data emiterii actului administrativ.

Notă: Prin decizia civilă nr. 1792/2000, s-a respins recursul de Curtea Supremă de Justiţie. (Judecator Apostol Filofteia)

(Sectia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1260/1999)