DISPOZIŢIE EMISĂ DE PRIMARUL GENERAL, PRIN CARE S-A RESTITUIT UN IMOBIL ÎN BAZA UNEI SENTINTE CIVILE DEFINITIVE Şl IREVOCABILE


Anularea acestui act administrativ se poate cere numai de persoana căreia i s-a încălcat un drept recunoscut de lege.

Reclamanta I.R. a chemat în judecată Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Consiliul Local Sector 3, Centrul Istoric SA şi Primarul General al Municipiului Bucureşti, solicitând anularea Dispoziţiei nr. 1805/1997 şi obligarea acestora la despăgubiri.

în motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că s-a adresat cu cerere comisiei pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, solicitând despăgubiri pentru un teren situat în Sectorul 3, dar nu a primit nici un răspuns.

Pentru acelaşi teren, susţine reclamanta că a formulat cerere şi în baza Legii nr. 18/1991.

Pârâta SC Centrul Istoric SA, prin întâmpinarea depusă a invocat excepţia calităţii procesuale pasive, excepţie admisă faţă de obiectul cererii.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ a respins acţiunea ca neîntemeiată, conform art. 1 din Legea nr. 29/1990.

S-a reţinut că prin dispoziţia a cărei anulare se cere s-a dispus restituirea unui imobil, în baza sentinţei civile nr. 367/1999 a Judecătoriei sector 1, definitivă şi irevocabilă, unei persoane fizice M.M.

Reclamanta, cu actele depuse, nu a făcut dovada dreptului său vătămat, recunoscut de lege, rezultând că pe rolul instanţei de drept comun se judecă o acţiune în revendicare introdusă de reclamantă.

Notă: Faţă de obiectul cererii – anularea dispoziţiei emisă de Primarul General, numai acesta avea calitate procesuală pasivă.

Hotărârea s-a pronunţat în mod greşit, în contradictoriu şi cu Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul local sector 3, care nu aveau calitate procesuală pasivă.

Sentinţa a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 2792/2000 a Curţii Surpeme de Justiţie. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secpa Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 1338/1999)