Dreptul la un proces echitabil,garantat de articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Obligaţiile judecătorului Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


În soluţionarea cauzei, tribunalul nu a încălcat principiile contradictorialităţii şi egalităţii armelor în procesul civil, procedura desfăşurată în faţa acestei instanţe răspunzând exigenţelor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a reţinut constant că „sarcina judecătorului este de a veghea ca toate elementele susceptibile să influenţeze soluţionarea pe fond a litigiului să facă obiectul unei dezbateri în contradictoriu între părţi”. Pentru a asigura respectarea acestei cerinţe, judecătorul este obligat să pună în discuţia părţilor toate chestiunile de care depinde soluţionarea cauzei.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 445 din 27 septembrie 2010