Dreptul magistratului de a cere verificarea legalitatii rezolutiei de clasare, dispusa de comisia de disciplina, pentru alte motive decât cele ce tin de solutia adoptata Organizare judecătorească


Temei de drept: Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Adoptarea, de catre comisia de disciplina, a solutiei de clasare a lucrarii, nu împiedica pe magistratul ce a facut obiectul verificarii sa solicite instantei de administrativ, verificarea legalitatii si temeiniciei rezolutiei date, atunci când în cuprinsul acesteia a fost retinuta o situatie de fapt care nu corespunde realitatii, de natura a afecta, chiar si în mod indirect, imaginea profesionala a magistratului, din moment ce aceasta face parte integranta din actul contestat.

Decizia civila nr. 58/CA/20.02.2012