Executare silită. Hotărâre judecătorească de obligarea punerii în posesie asupra unei suprafeţe de teren. Inadmisibi-litatea executării prin intermediul executorului judecătoresc


Este inadmisibilă cererea prin care se solicită încuviinţarea executării silite, prin judecătoresc, a unei sentinţe (definitivă şi irevocabilă) privind punerile în posesie, întrucât Legea nr. 29/1990 prevede, în art. 16, doar aplicarea sancţiunii amenzii prevăzută de art. 10 alin. 3 şi acordarea de daune pentru întârziere, în cazul refuzului autorităţii de a pune în dispozitivul titlului executor.

(Secţia de administrativ, sentinţa 744/1996)

Prin cererea înregistrată la data de 3.09.1996, reclamanţii D.I. şi D.S. au chemat în judecată pe primarul comunei Cornetu, S.A.I., S.V., solicitând executarea silită a sentinţei civile nr. 103/1994 a Tribunalului Municipiului Bucureşti – secţia contencios administrativ.

în motivarea cererii, reclamanţii arată că deşi au titlu executor privind punerea în posesie pe suprafaţa de 2.750 m.p. teren intravilan şi 1,19 ha teren extravilan, autorităţile administrative ale comunei refuză, în mod repetat, să aducă la îndeplinire hotărârea judecătorească.

Alăturat acţiunii s-au depus, în copie, sentinţa civilă menţionată, prin care comisia locală a fost obligată să-i pună în posesie pe reclamanţi cu suprafaţa de 1,19 ha, pe un amplasament similar celui avut în satul Buda, înainte de demolare (sentinţa rămasă definitivă şi învestită cu formulă executorie), precum şi sentinţa civilă nr. 162/1995 a aceleiaşi instanţe, prin care primarul M.H. a fost amendat conform art. 16 din Legea nr. 29/1990, pentru neexecutarea sentinţei civile nr. 103/1994.

Reclamantul şi-a precizat obiectul acţiunii, în sensul că solicită încuviinţarea unui executor judecătoresc, care să meargă la faţa locului şi să pună în executare sentinţa.

Cum Legea nr. 29/1990 nu prevede o astfel de modalitate în contencios administrativ, instanţa urmează a respinge prezenta cerere, ca inadmisibilă.