EXISTENTA DREPTULUI VĂTĂMAT – CONDIŢIE PENTRU ADMITEREA ACŢIUNII ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV. PROBĂ


Acţiunea în administrativ este admisibilă dacă persoana fizică sau juridică face dovada dreptului său vătămat, recunoscut de lege, conform art.1 din Legea nr.29/1990.

Reclamanta P.E. a chemat în judecată Administraţia Financiară a Sectorului 1 Bucureşti, solicitând obligarea acesteia la eliberarea unui certificat fiscal, din care să rezulte că autorii săi, C.D. şi C.S., figurează în evidenţele fiscale cu un imobil situat în sectorul 1 Bucureşti.

Prin sentinţa civilă nr.438/1998, Tribunalul Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ a admis acţiunea şi a obligat pârâta să elibereze certificatul solicitat.

Instanţa de fond a reţinut în motivarea sentinţei că, în conformitate cu art.1 din Legea nr.29/1990, acţiunea este întemeiată faţă de împrejurarea că nici până la data soluţionării cauzei pârâta nu a eliberat certificatul fiscal solicitat.

împotriva acestei sentinţe pârâta a declarat recurs, invocându-se ca motive de nelegalitate încălcarea art.5 alin.1 din Legea nr.29/1990, greşita apreciere a probelor şi lipsa temeiului legal al admiterii acţiunii.

Recursul este fondat.

Instanţa de fond nu a pus în discuţie lipsa plângerii prealabile, deşi exista la dosar dovada îndeplinirii acestei condiţii prevăzite la art.5 alin.1 din Legea nr.29/1990. Cu privire la fondul cauzei se reţine că pârâta a comunicat instanţei de fond că, din verificările efectuate, nu rezultă cine este proprietarul imobilului în legătură cu care s-au cerut relaţii. Cu privire la probele administrate în cauză, cu acte, nu s-a făcut dovada dreptului reclamentei recunoscut de lege şi vătămat, aşa cum prevede ar.1 din Legea nr.29/1990. Atâta timp cât reclamanta nu are clarificată situaţia juridică a imobilului autorilor săi în evidenţele fiscale, nu poate pretinde eliberarea unor acte, peste evidenţele fiscale, pentru a-şi reconstitui acte de proprietate.

Pentru considerentele reţinute, s-a admis recursul şi s-a respins acţiunea ca nefondată. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 164/1999)