Faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii. Consecinţe


Potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 29/1990, se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede un alt termen.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 213/1992)

La data de 13.04.1992, reclamantul G.I.C. a solicitat, prin procuratorul G.G., în contradictoriu cu Comisia Judeţeană Dolj a aplicării Legii nr. 18/1991 şi Prefectura Judeţului Dolj, obligarea primei pârâte să-i răspundă la contestaţia pe care i-a trimis-o la 4.06.1991, cu recomandata nr. 2.215.

în motivarea acţiunii s-a arătat că prima pârâtă i-a recunoscut reclamantului dreptul de proprietate numai pentru un teren în suprafaţă de 1 ha, situat în comuna Murgaş, judeţul Dolj, nu şi pentru suprafaţa de 1,25 ha, aşa cum are dreptul.

în susţinerea acţiunii, reclamantul a depus la dosar copie de pe contestaţie şi de pe actul de vânzare-cumpărare a terenului de 1 ha.

în dovedirea acţiunii, reclamantul a solicitat proba cu acte.

Din oficiu, instanţa a cerut primei pârâte să comunice relaţii referitoare la cererea reclamantului.

La 17.08.1992, cu adresa nr. 125, pârâta a comunicat faptul că s-a respins cererea reclamantului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru 2,25 ha teren, deoarece n-a făcut dovada dreptului său asupra terenului pe care-1 revendică.

Analizând probele din dosar, instanţa, văzând şi prevederile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 29/1990, urmează să constate că este întemeiată acţiunea reclamantului, prin aceea că prima pârâtă nu i-a răspuns în termenul legal la contestaţia pe care i-a trimis-o la 4.06.1991.

Aşa fiind, instanţa urmează să oblige pe prima pârâtă să răspundă reclamantului la contestaţie.