Funcţionar public. Modificarea în mod unilateral a statutului


B.T. a chemat în judecată Primarul comunei N., solicitând anularea Dispoziţiei prin care i s-a modificat în mod unilateral statutul, prin trecerea sa din postul de referent categoria C, clasa I, grupa 3, cu începere din 17 februarie 2003, în funcţia de operator rol. Totodată, a solicitat reintegrarea în funcţia deţinută anterior.

Tribunalul Tulcea, prin sentinţa civilă nr. 1068 din 24 iulie 2003, a admis cererea reclamantului şi a anulat Dispoziţia emisă de către Primarul comunei N. Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a stabilit că trecerea reclamantei din funcţia de referent, în funcţia de operator rol, echivalează cu o încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarului public, încălcându-se dispoziţiile Legii nr. 188/1999.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primarul comunei N., considerând-o nelegală şi netemeinică.

Curtea de Apel Constanţa, prin decizia civilă nr. 205/CA din 10 octombrie 2003, a admis recursul şi a casat sentinţa civilă nr. 1068 din 24 iulie 2003 a Tribunalului Tulcea, în sensul că a respins cererea reclamantei B.T. Pentru a decide astfel, curtea de apel a stabilit că, atâta vreme cât prin Dispoziţia emisă de Primarul comunei N. nu au fost modificate cele trei elemente ale raportului de muncă – locul muncii, felul muncii şi salarial – fiind vorba numai de o redistribuire a atribuţiilor, în cauză nu s-a produs o modificare unilaterală a raporturilor de muncă.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 205 din 10 octombrie 2003

Notă: Opiniem că soluţia legală a fost pronunţată de Tribunalul Tulcea.

Potrivit dispoziţiilor art. 4 lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, între alte principii care stau la baza exercitării funcţiei publice se află şi principiul stabilităţii funcţionarilor publici. B.T. a deţinut funcţia de referent categoria C, clasa 1, grupa 3, în cadrul biroului fmanţe-contabilitate, care, potrivit anexei la Legea nr. 188/1999, este cuprinsă în lista funcţiilor publice, în timp ce funcţia de operator rol nu constituie funcţie publică. Or, prin dispoziţie a avut loc o modificare a raportului de funcţie, măsură unilaterală şi fără temei legal, prin care B.T. a pierdut statutul de funcţionar public.

Nu are relevanţă în cauză împrejurarea că a fost menţinut salariul, atâta vreme cât, pentru motive neimputabile, a fost schimbat statutul de funcţionar public deţinut anterior de către reclamantă.