Hotărâre a consiliului local de aprobare a adjudecării unei lucrări. Lipsa surselor de finanţare. Nulitate


Potrivit art. 99 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, republicată, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără existenţa surselor de finanţare. Prin urmare, hotărârea consiliului local prin care se aprobă adjudecarea lucrărilor de investiţie pentru un bloc de locuinţe este nelegală şi se impune a fi anulată, dacă nu sunt asigurate sursele de finanţare în bugetul local.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 285/1998)

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 99/1998, Prefectul Judeţului Ilfov cheamă în judecată Consiliul Local Jilava, pentru ca, prin hotărârea se ce va pronunţa, să se dispună anularea hotărârii nr. 46/23.12.1997, prin care s-a aprobat adjudecarea lucrării de investiţie bloc-locuinţe G1 – 24 garsoniere de către S.C. “T. C.” – S.R.L..

în motivarea acţiunii se arată că licitaţia publică s-a făcut fără preselecţie, iar consiliul local nu dispune de fondurile necesare pentru efectuarea investiţiei de 2.852.826.000 lei (în bugetul local al comunei Jilava, la punctul cheltuieli cu locuinţe, este alocată doar suma de 499.000.000 lei).

în drept, prefectul îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 99 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, republicată.

în termen legal, Consiliul Local Jilava a depus întâmpinare, conform art. 115 Cod proc. civ., în care se arată că pentru finalizarea blocului de locuinţe aflat în diferite stadii de execuţie, depozitul constituit se va completa anual din bugetul de stat.

La dosar s-au depus următoarele acte: adresa nr. 11/542/26.01.1998 a Prefecturii Judeţului Ilfov; hotărârea nr. 46/23.12.1997 a Consiliului Local Jilava; raportul de specialitate şi expunerea de motive la proiectul de hotărâre, anexă la hotărârea nr. 43/1997; adresa nr. 2.128/1997 a Consiliului Judeţean Ilfov, prin care s-au alocat pentru apartamentele aflate în diferite stadii de execuţie cu finanţare în anul 1997 suma de 199.000.000 lei; adresa Direcţiei Generale Lucrări Publice, nr. 766/20.03.1998, din care rezultă că blocul G1 – 24 garsoniere a fost în lista de finanţare, conform prevederilor O.G. nr. 19/1994, în anul 1997, cu suma de 69.000.000 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că anterior organizării licitaţiei publice pentru efectuarea investiţiei la blocul G1 – 24 garsoniere, Consiliul Local Jilava nu şi-a asigurat sursele de finanţare. în această situaţie, conform art. 99 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, republicată, Consiliul Local al comunei Jilava a emis o hotărâre nelegală, motiv pentru care se va admite acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Ilfov şi se va anula hotărârea nr. 46/23.12.1997.

De altfel, chiar secretarul Consiliului Local Jilava a declarat, în şedinţa publică din data de 3.06.1998, că hotărârea emisă este nelegală şi că urmează să fie retrasă.