Hotărâre a consiliului local de numire a doi reprezentanţi la conducerea unei societăţi comerciale. Nulitate parţială


Conform Legii nr. 78/1992, în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat, până la aplicarea Legii nr. 58/1991, interesele capitalului de stat sunt reprezentate de doi împuterniciţi din partea Ministerului de Finanţe şi unul din partea ministerului de resort.

(.Secţia de administrativ, sentinţa nr. 18/1993)

Prin cererea înregistrată la data de 21.11.1992, reclamanta Prefectura Municipiului Bucureşti şi Sectorului Agricol Ilfov a solicitat, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, modificarea alineatului 2 din art. 6 al hotărârii nr. 63, adoptată la data de 5.11.1992, cu cheltuieli de judecată.

în motivarea acţiunii, se arată că prin hotărârea mai sus invocată s-a înfiinţat Societatea Comercială “P” – S.A. Prin alineatul 2 din art. 6 s-au numit împuterniciţii să reprezinte interesele capitalului de stat la această societate, însă Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi-a depăşit competenţa, numind ca reprezentanţi ai statului două persoane încadrate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat din subordinea Ministerului de Finanţe.

Conform Legii nr. 78/1992, prin care s-a modificat şi completat art. 212 din Legea nr. 31/1990, în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat, până la aplicarea Legii nr. 58/1991 privind privatizarea, interesele capitalului de stat sunt reprezentate de doi împuterniciţi din partea Ministerului de Finanţe şi unul din partea ministerului de resort.

Aşa fiind, la data adoptării hotărârii în litigiu Consiliul Local al Capitalei nu putea să desemneze decât un reprezentant al său, ceilalţi doi fiind mandataţi de Ministerul de Finanţe.

Faţă de aceste considerente se apreciază că pârâtul Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi-a depăşit competenţa şi a încălcat Legea nr. 78/1992, cât şi Legea nr. 69/1991, motiv pentru care se va admite cererea şi pe fond se va dispune anularea hotărârii nr. 63 din data de 5.11.1992, numai privitor la art. 6 alin. 2.