Hotărâre a consiliului local privind înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni. Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort. Nulitate


Instanţa va anula hotărârea consiliului local pentru nelegalitate, întrucât sunt încălcate prevederile Legii nr. 69/1991, care impun existenţa unui raport de specialitate al compartimentului de resort.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 21/1996)

Prin cererea introdusă la data de 28.08.1995, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti şi S.A.I. a chemat în judecată Consiliul Local al comunei Snagov pentru anularea hotărârii nr. 18/1995 emisă de acesta.

Prin hotărârea de mai sus s-a aprobat înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni având ca scop prestarea de servicii populaţiei şi valorificarea resurselor materiale, naturale şi umane, dar nu au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, referitoare la existenţa raportului de specialitate al compartimentului de resort.

La dosarul cauzei, în dovedirea acţiunii, s-a depus hotărârea de care se face vorbire mai sus.

Deşi s-a acordat termen, la cererea pârâtului, să formuleze întâmpinare, acesta nu s-a prezentat şi nu a depus acte în apărare.

Analizând acţiunea în lumina Legii nr. 69/1991, art. 32, se reţine că acest articol nu a fost respectat, în sensul existenţei raportului de specialitate al compartimentului de resort, care trebuia prezentat consiliului, pentru ca acesta să aibă asigurarea existenţei condiţiilor de aplicare a măsurilor aprobate şi a legalităţii acestora.

Urmează a admite acţiunea şi a anula hotărârea nr. 18/26.07.1995 a Consiliului Local al comunei Snagov.