Hotărâre a consiliului local privind stabilirea taxei pentru închirierea unui islaz comunal. Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort. Notă de fundamentare emisă şi semnată de către primar. Lipsa licitaţiei publice. Nulitate


Notă de fundamentare emisă şi semnată de primar nu echivalează cu raportul de specialitate al compartimentului de resort al administraţiei publice locale.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 573/1994)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 636/1994, Prefectul Municipiului Bucureşti şi S.A.I. solicită anularea hotărârii nr. 7/28.06.1994, adoptată de Consiliul Local al comunei Berceni, S.A.I..

în motivarea acţiunii se arată că hotărârea atacată este ilegală, deoarece a fost emisă cu încălcarea prevederilor art. 32 din Legea nr. 69/1991.

Astfel, hotărârea s-a dezbătut fără a exista raportul de specialitate al compartimentului de resort al administraţiei publice locale.

Pe de altă parte, nu au fost respectate nici dispoziţiile imperative ale art. 76 din Legea nr. 69/1991 cu privire la modul de efectuare a operaţiei de închiriere a bunurilor din domeniul public sau privat.

La dosar s-au depus copia hotărârii nr. 7 din data de 28.06.1994, prin care s-a stabilit în art. 1 “taxa pentru închirierea islazului comunal cu lucemă în primul an de cultură, în 1994, va fi de 500 lei” şi nota de fundamentare.

Pârâtul, prin întâmpinare, consideră că nota de fundamentare reprezintă, de fapt, referatul compartimentului de specialitate.

Tribunalul reţine că nota de fundamentare este emisă de către primar şi semnată de acesta la 27.06.1994.

Aşadar, această notă nu echivalează cu referatul ce trebuia întocmit de compartimentul de specialitate.

Pe de altă parte, instanţa mai reţine că nu s-au respectat nici dispoziţiile imperative ale art. 76 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, cu privire la modul de efectuare a operaţiei de închiriere a bunurilor din domeniul public sau privat, întrucât închirierea se poate face numai prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

Aşa fiind, tribunalul urmează a admite acţiunea şi va anula hotărârea nr. 7/1994, adoptată de pârât, ca nelegală.

Conform art. 274 Cod procedură civilă, va obliga pârâtul la 250 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.