Hotărâre care evocă fondul. Competenţă. Cazul prevăzut de art.322 alin.1 pct.4 Cod pr.civilă. Revizuire


Potrivit art. 322 Cod proc. civ., revizuirea unei hotarâri ramasa definitiva în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul, se poate cere în cazurile limitativ enumerate.

Potrivit art. 322 Cod proc. civ., revizuirea unei hotarâri ramasa definitiva în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul, se poate cere în cazurile limitativ enumerate.

Se retine ca cererea de revizuire a unei hotarâri pronuntate în recurs se poate face numai în situatia când evoca fondul, adica atunci când instanta de recurs, ca urmare a admiterii acestei cai extraordinare de atac, a solutionat pe fond cauza.

Se retine ca cererea de revizuire a unei hotarâri pronuntate în recurs se poate face numai în situatia când evoca fondul, adica atunci când instanta de recurs, ca urmare a admiterii acestei cai extraordinare de atac, a solutionat pe fond cauza.

În ceea ce priveste cererea de revizuire întemeiata pe dispoz. art. 322 alin.1 pct. 4 Cod pr. civ., s-a constatat ca în acest caz trebuie sa existe o hotarâre definitiva de condamnare pentru o infractiune privitoare la pricina, a unui judecator, martor sau expert care a luat parte la judecata, or, în cauza, s-a facut dovada numai efectuarii unor cercetari penale, dar care în prezent nu s-au finalizat, situatie în care cererea de revizuire este prematur introdusa si în consecinta, se va respinge.

Prin cererea formulata la data de 12.10.2010, revizuientul C.I. a formulat cerere de revizuire a deciziei civile nr. 800 din 10.06.2010, pronuntata de Curtea de Apel Craiova, invocându-se dispoz. art. 322 alin.1 pct. 4 Cod pr. civ., deoarece se fac cercetari penale în dosarul nr. 4144/P/2010, de catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Jiu, cu privire la dreptul de creanta referitor la suprafata de 48mp teren, retinut de instanta de recurs prin decizia atacata.

Cu ocazia cuvântului pe fond, aparatorul reclamantului a ridicat exceptia de necompetenta materiala a instantei de recurs, având în vedere ca prin decizia civila atacata nu s-a evocat fondul.

Tinând cont ca aceasta exceptie are caracter dirimant, a fost examinata cu prioritate.

Examinând decizia civila atacata, s-a constatat ca a fost modificata decizia pronuntata în apel, în sensul ca a fost introdus la partaj dreptul de creanta referitor la suprafata de 48mp, ceea ce înseamna o judecata în fond ca operatiune de analiza faptica, juridica si logica, de concluzie a instantei asupra normei de drept aplicabila în speta starii de fapt, iar concluzia, ca rezultat al interpretarii probelor si aplicarii legii si îmbracând forma unei dispozitii exprese, se regaseste în dispozitivul hotarârii.

Fata de dispozitiile art. 323 alin.1 Cod pr. civ., potrivit carora, cererea de revizuire se îndreapta la instanta care a dat hotarârea definitiva si a carei revizuire se cere, cum hotarârea pronuntata de instanta de recurs a evocat fondul, s-a constatat ca apartine Curtii de Apel Craiova competenta de solutionare a prezentei cereri de revizuire, astfel încât s-a respins exceptia de necompetenta materiala ridicata de revizuient.

În ceea ce priveste cererea de revizuire întemeiata pe dispoz. art. 322 alin.1 pct. 4 Cod pr. civ., s-a constatat ca în acest caz trebuie sa existe o hotarâre definitiva de condamnare pentru o infractiune privitoare la pricina, a unui judecator, martor sau expert care a luat parte la judecata, or, în cauza, s-a facut dovada numai efectuarii unor cercetari penale, dar care în prezent nu s-au finalizat, situatie în care cererea de revizuire este prematur introdusa si în consecinta, se va respinge.

??

??

??

??

2