Hotărâre judecătorească. Nemotivare în fapt şi în drept. Neanalizarea apărărilor petentului şi a actelor dosarului. Lipsa de rol activ. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


Dacă instanţa de fond nu a motivat în fapt şi în drept hotărârea, nu a analizat apărările petentului şi actele dosamlui, nu a avut un rol activ în soluţionarea cauzei, se impune casarea hotărârii, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 631/1998)

Prin cererea de recurs formulată de C.V. împotriva sentinţei civile nr. 9.520/17.11.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 3, în dosarul nr. 11.252/1997, s-a solicitat casarea sentinţei pentru motivele arătate în cererea de recurs şi, pe fond, admiterea plângerii formulate împotriva procesului verbal de contravenţie.

Prin sentinţa civilă nr. 9.520/17.11.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, a fost respinsă, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul-contestator C.V., împotriva procesului-verbal de contravenţie seria C nr. 0086238/28.07.1997, încheiat în sarcina sa de agentul constatator D.G.P.- Secţia 22 Poliţie, în baza Legii nr. 61/1991.

Instanţa de fond a arătat că, deşi legal citat, petentul contestator nu s-a prezentat pentru a-şi dovedi susţinerile împotriva procesului verbal de contravenţie.

împotriva sentinţei, petentul contestator a declarat recurs, pentru motivele arătate în cererea de recurs.

Tribunalul, în baza prevederilor art. 3041 Cod proc. civ., analizând actele cauzei, constată că sentinţa nu este motivată în drept şi în fapt, că instanţa de fond nu a analizat apărările petentului contestator şi actele depuse la dosar în susţinerea plângerii şi nu a avut rol activ flv soluţionarea cauzei, situaţie în care, fiind întrunite cerinţele prevăzute de art. 304 pct. 7 şi 9 Cod proc. civ., urmează să admită recursul, să caseze sentinţa civilă nr. 9.520/17.11.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 6 şi, făcând aplicarea prevederilor art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.