Imobil închiriat. Reconstituirea dreptului de proprietate faţă de o persoană fizică. Lipsa calităţii procesuale active a reclamantului de a solicita anularea adeverinţei de proprietate


Reclamantul, în calitate de chiriaş, nu are calitate procesuală activă în raport de prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1990, în sensul că nu este titularul vreunui drept recunoscut de lege, care să poată fi vătămat prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză faţă de o persoană fizică.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 561/1994)

Prin cererea înregistrată la data de 6.05.1993, reclamantul V.C a cerut, în contradictoriu cu Primăria sectorului 1 Bucureşti, să se anuleze adeverinţa nr. 454/1992 a acestei primării, prin care s-a restituit numitei P.C. terenul viran în suprafaţă de 983,5 m.p., situat în Bucureşti, str. Bucegi, sectorul 1.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că reconstituirea dreptului de proprietate al pârâtei s-a făcut pe un teren construit, unde există o construcţie naţionalizată, conform Decretului nr. 92/1950, administrată de S.C. “R.” – SA.

Reclamantul precizează că el locuieşte în str. Bucegi, fiind titularul contractului de închiriere nr. 151/1991, încheiat cu S.C. “R.” – S.A..

Reclamantul susţine că prin reconstituirea dreptului de proprietate al pârâtei s-au încălcat prevederile art. 35 din Legea nr. 18/1991 şi i-a fost cauzată o vătămare în drepturile sale, întrucât numita P.C. a solicitat în justiţie desfiinţarea unor lucrări de construcţie, pe care el le-a făcut pe terenul în cauză.

în dovedirea acţiunii, reclamantul a depus copia adeverinţei a cărei anulare o solicită şi copiile unor cereri administrative prealabile, rămase fără răspuns.

La termenul din 30.06.1993, instanţa a pus în discuţie introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, a numitei P.C., măsură la care reclamantul nu s-a opus.

Pârâtele, Primăria sectorului 1 şi P.C., au depus la dosar actele în baza cărora s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului menţionat, iar pârâta P.C. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, în raport de art. 1 din Legea nr. 29/1990, în sensul că nu este titularul nici unui drept recunoscut de lege, care să îi fi fost vătămat, prin actul administrativ invocat.

Excepţia ridicată de pârâta P.C. este fondată.

Pentru a conchide astfel, instanţa reţine următoarele:

Prin adeverinţa nr. 454/1992 a Primăriei sectorului 1 Bucureşti i se comunică pârâtei P.C. că, în baza deciziei nr. 189/1992 a Primăriei Municipiului Bucureşti, i s-a restituit terenul în suprafaţă de 983,5 m.p. din Bucureşti, str. Bucegi, sectorul 1.

Cu privire la o parte din acest teren, reclamantul V.C. are un drept de locaţie, în baza contractului de închiriere nr. 151/25.03.1993, încheiat cu I.C.R.A.L. Pajura Bucureşti, prin care i s-a închiriat o de 10,64 m.p., o bucătărie de 15,92 m.p. şi o suprafaţă de teren de 270,50 m.p.

Reclamantul V.C., având calitatea de chiriaş, nu a fost vătămat cu nimic în acest drept, prin faptul că s-a schimbat proprietarul, iniţial statui, iar în prezent pârâta P.C..

Potrivit prevederilor Codului civil, în situaţia în care noul proprietar nu ar respecta contractul de locaţie al reclamantului şi l-ar evacua forţat, acesta are deschisă calea unei acţiuni civile de drept comun.

într-o astfel de acţiune, reclamantul poate invoca obligaţia pârâtei de a respecta contractul de locaţie până la împlinirea termenului pentru care acesta s-a încheiat.

Aşadar, reclamantul V.C., în calitatea lui de chiriaş, nu se poate opune prin nici un mijloc legal schimbării titularului dreptului de proprietate asupra imobilului asupra căruia are un contract de închiriere.

Prin urmare, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, în raport de prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1990, în sensul că acesta nu este titularul vreunui drept recunoscut de lege, care să poată fi vătămat prin reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilului în cauză, nefîind astfel cazul a mai cerceta legalitatea sau temeinicia reconstituirii dreptului pârâtei P.C..