Impozit pe profit. Societate comercială cu capital integral străin care realizează semifabricate. Definirea activităţii societăţii ca producţie industrială.Influenţă asupra perioadei privind scutirea de Ia plata impozitului pe profit


Curtea Supremă de Justiţie (C.S.J.), Secţia de administrativ, decizia nr. 129 din 26 martie 1998 (dosar nr. 316/1996)

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, rezultă Gă reclamanta este o societate cu caracter de investiţie străină înfiinţată la 10 august 1991, (că potrivit art. 14 lit. a din Legea nr. 35/1991 investiţiile străine din domeniul industriei sunt scutite de impozitul pe profit pe o perioadă de 5 ani) şi are ca obiect de activitate producerea de încălţăminte finisată, a unor semifabricate şi accesorii pentru încălţăminte, care se încadrează în sfera de industrie. Acest fapt a fost în mod corect stabilit prin expertiza tehnică, care a con­statat, fără depăşirea limitelor, că reclamanta are un proces tehnologic com­plex, că transformă materia primă într-un produs ce diferă esenţial de mate­ria primă, produs ce este folosit într-un alt proces tehnologic.

Mai rezultă că activitatea reclamantei, potrivit nomenclatorului CAEN publicat în anul 1993, se încadrează în categoria de producţie industrială, raportând lunar Comisiei Naţionale pentru Statistică producţia proprie ca fiind o producţie industrială.

Faptul că reclamanta nu realizează produse finite ci semifabricate nu are efect asupra naturii activităţii desfăşurate, din moment ce producţia industri­ală se desfăşoară din ce în ce mai pronunţat pe faze de activităţi,

Activitatea desfăşurată de reclamantă este în sistem Lohn, are un carac­ter permanent şi presupune existenţa unui partener ce asigură materia primă necesară realizării produsului, precum şi desfacerea produsului realizat, care se face pe faze până la obţinerea produsului finit. Ca atare, activitatea desfăşurată nu poate fi definită ca prestatoare de servicii ci numai ca pro­ducţie industrială.

Faţă de cele arătate – şi având în vedere că reclamanta este o societate cu capital integral străin care dispune de spaţiu de producţie, de spaţiu de

depozitare, birouri, utilaje destinate fabricării feţelor de încălţăminte, de per­sonal calificat, că are un proces tehnologic complex ce transformă materia primă într-un produs care diferă esenţial de materia primă şi care este folosit într-un alt proces tehnologic şi că întreaga activitate îndeplineşte toate condiţiile noţiunii de industrie – urmează a se respinge recursul ca nefondat.