Impozit pe salarii. Diferenţa între dobânda practicată de bancă şi dobânda percepută Ia creditele acordate propriilor salariaţi. Asimilare cu câştigurile ce reprezintă plata muncii.


Curtea Supremă de Justiţie (C.S.J.), Secţia de administrativ decizia nr. 566 din 5 martie 1998 (dosar nr. 2174/1997)

Prin decizia nr 642 din 6 iunie 1996, Direcţia Generală a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a judeţului Vrancea a dispus Bănci Naţionale a României – Sucursala Vrancea să ia măsura impozitării diferenţei dintre dobanda perceputa la creditele acordate propriilor salariati in anii 1994-1995 (11 luni), credite consemnate in procesul-verbal de control nr. 5802/13.12.1995, iar Ministerul Finanţelor, prin decizia nr.17 din 17 ianuarie 1997, a respins contestaţia formulată de – Sucursala Vrancea împotriva actelor emise de or­ganele financiare teritoriale.

Temeiurile juridice invocate de pârâte în justificarea măsurii pe care au dispus-o sunt însă neaplicabile cauzei, deoarece obiectul pricinii îl constitu­ie o serie de contracte de împrumut bancar, rezultând că nu este vorba de venituri salariate care să facă aplicabile prevederile Legii nr. 32/1991, deci respectivele dobânzi nu reprezintă o plată a muncii de natură să ducă la impozitarea lor.

Faptul că Banca a trecut în contractul colectiv de muncă posibilitatea ca salariaţii săi să nu poată încheia contracte de credit cu unitatea, nu poate schimba natura civilă a respectivelor contracte şi a drepturilor şi obligaţiilor cuprinse în acestea.

In această situaţie, acţiunea reclamantei apare întemeiată, deoarece, prin actul de constatare şi prin actele celor două pârâte a căror anulare se cere, se confundă diferenţa de dobândă cu salariul sau cu alt câştig primit ca plată a muncii, asimilare ce nu îşi găseşte însă reglementare în prevederile Legii nr. 32/1991.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, urmează ca recursul să fie admis, casată sentinţa civilă atacată şi în fond admisă acţiunea Băncii Naţionale a României – Sucursala judeţului Vrancea.