Impozit pe salarii. Obligaţia băncilor de a verifica, cu ocazia ri­dicării drepturilor salariate, încasarea impozitului pe salarii


Curtea Supremă de Justiţie (C.S.J.), Secţia de administrativ, decizia nr. 110 din 22 ianuarie 1998 (dosar nr. 1354/1997)

S-a susţinut de către recurenta Banca Agricolă – Sucursala Buzău că, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. 4 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, este prevăzută obligaţia băncilor numai de a verifica, cu ocazia ridicării drepturilor salariale, şi plata impozitului, iar nu de a asigura efectiv virarea acestuia.

Interpretarea termenului de verificare, făcută având în vedere celelalte dispoziţii ale legii cât şi prevederile normelor metodologice de interpretare a acesteia, duc însă la concluzia contrară. Dacă legiuitorul ar fi fixat ca obliga­ţie pentru bănci numai verificarea, atunci s-ar fi prevăzut alternative pentru situaţia în care virarea nu se efectuează.

Instrucţiunile metodologice ale Ministerului Finanţelor nr. 115667/1992 privind aplicarea Legii nr. 32/1991 prevăd că băncile au obligaţia verificării, odată cu ridicarea sumelor şi încasarea impozitului, care, prectic, se reţine şi se varsă odată cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.

In consecinţă, soluţia instanţei de respingere a contestaţiei fiind legală şi temeinică, recursul este nefondat şi urmează a fi respins.