ÎNCADRAREA ÎNTR-O GRUPĂ SUPERIOARĂ DE MUNCĂ. ADMISIBILITATEA ACŢIUNII DACĂ DIN ACTE REZULTĂ CĂ UNITATEA ANGAJATOARE A ACHITAT CAS ÎN PROCENTUL STABILIT PENTRU ACTIVITATEA SPECIFICĂ GRUPEI A II-A


Reclamantul D.l. a chemat în judecată D.M.P.S. Bucureşti solicitând anularea deciziei nr. 215/1999 a Comisiei de contestaţii şi a deciziei nr. R/ 18048/1999 a Oficiului de pensii sector 4 Bucureşti.

în motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că în perioada 18.03.1969 -4.05.1998 a desfăşurat activităţi specifice grupei a ll-a de muncă şi că pârâtele, în mod greşit, au încadrat perioada în discuţie în grupa a lll-a de munca.

Prin sentinţa civilă nr. 1266/1999, Curtea de Apel Bucureşti a admis acţiunea, a anulat cele două decizii şi a obligat pârâtul Oficiul de Pensii Sector 4, să emită o nouă decizie luând în considerare ca vechime în muncă, în grupa a ll-a, perioada 18.03.1969 – 4.05.1998.

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 501990 al M.M.P.S., Ministerului Sănătăţii şi Comisiei Naţionale pentru Protecţia Muncii, beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate şi alte categorii de personal, care lucrează efectiv la locurile de muncă şi desfăşoară activităţile prevăzute în anexele 1 şi 2.

Din cartea de muncă a reclamantului, cât şi din adeverinţa emisă de SC Vulcan SA, a reieşit că acesta şi-a desfăşurat activitatea în atelierul mecanic, ca lăcătuş montator, în procent de 100% în aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut la art. 41 şi 51 din anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990. într-oaltă perioadă, reclamantul a lucrat în calitate de controlor CTC în procent de 80% în aceleaşi condiţii cu personalul prevăzut la poz. 41, 51 si 34 din acelaşi act normativ (perioada 1.06.1997-4.05.1998). it.

Cum unitatea angajatoare a achitat CAS corespunzător muncii prestate de reclamant pentru activitatea desfăşurată şi care se încadrează în grupa a ll-a de muncă, Curtea a admis acţiunea.

Notă: Prin decizia civilă nr. 1560/2000 a Curţii Supreme de Justiţie, sentinţa a rămas definitivă. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1266/1999)