Incalcarea dispozitiilor Legii 350/2001, ALE LEGII 50/1991 Cereri


-Hotarare a Consiliului local adoptata cu incalcarea dispozitiilor Legii 350/2001, ALE LEGII 50/1991, intrucat modifica regimul de inaltime prevazut in PUG-RLU

Prin hotarare a Consiliului local s-a aprobat planul urbanistic zonal pentru str……, in conditiile in care proiectul PUZ solicitat in vederea autorizarii lucrarilor la doua obiective nu a avut in vedere respectarea regimului de inaltime avizat.

Modul eronat de calcul al regimului de inaltime la constructiile existente, prin nepreluarea unei cote 0,00 unitare, a avut drept consecinta o inaltime care a condus la disconfort cu referire la insorire asupra vecinatatii.

Aceste incalcari s-au retinut si in raportul de expertiza constructii-arhitectura efectuat in cauza.

Prin sentinta 411/19.05.2011, Tribunalul Prahova Sectia Comerciala si de Administrativ II, a admis actiunea formulata de reclamanta V.C si a anulat HCL.

Tribunalul Prahova- Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ II- SENTINTA 411/19.05.2011

JUDECATOR

ADRIANA BOGHICI