INSTANTA DE EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR PRONUNTATE ÎN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV


Hotărârea a cărei se solicită în condiţiile art. 16 din Legea nr. 29/1990 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ, astfel că această instanţă este şi instanţa de executare.

Prin sentinţa civilă nr. 307/1998 a Tribunalului Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ s-a admis în parte cererea reclamanţilor U.Ş., U.V. şi U.A. şi a fost obligată pârâta Comisia de Aplicare a Legii nr. 18/1991 de pe lângă Consiliul Local al Comunei Căliman judeţul Argeş să pună în executare Hotărârea nr. 70/1994 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti -Secţia Contencios Administrativ, rămasă definitivă şi investită cu formulă executorie, respectiv să-i pună în posesie pe reclamanţi şi să întocmească documentaţia necesară eliberării titlului de proprietate.

A fost respins capătul de cerere privind aplicarea art. 10 din Legea nr. 29/ 1990 referitor la daunele de întârziere.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că reclamanţii sunt îndreptăţiţi la eliberarea procesului verbal de punere în posesie conform actelor aflate la dosar, însă nu se poate stabili o culpă în sarcina Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991 pentru neexecutarea sentinţei civile, întrucât Comisia judeţeană nu a primit documentaţia necesară.

împotriva acestei hotărâri au declarat recurs reclamanţii criticând-o pentru mai multe motive.

Primul motiv vizează competenţa materială a Tribunalului Bucureşti în raport de obiectul cauzei, a fost luat în considerare cu prioritate.

S-a apreciat că Tribunalul Bucureşti – Secţia contencios-administrativ, pronunţând hotărârea a încălcat competenţa materială, excepţia necompetenţei materiale fiind o excepţie de ordine publică.

Aceasta deoarece hotărârea a cărei executare se solicită în condiţiile art. 16 din Legea nr. 29/1990 a fost pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti -Secţia Contencios Administrativ, care este şi instanţă de executare.

în consecinţă, conform art. 312 al. ultim prin decizia nr. 94/29.04.1999 a fost admis recursul şi s-a casat sentinţa atacată cu reţinere spre competentă soluţionare în primă instanţă de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ.

Notă: în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 29/1990 raportat a dispoziţiile art. 373 c. pr. civ.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 94/1999)