Interpretarea şi aplicarea art. 229 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale Societăţi comerciale


Alineatul 2 al articolului 229 din Legea nr. 31/1990 stabileşte că una dintre excepţiile de la regula dizolvării societăţii – din alineatul 1 – intervine când asociatul rămas solicită continuarea existenţei societăţii, sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. În caz contrar, prin survenirea retragerii unuia dintre cei doi asociaţi, este evident că însuşi conceptul de societate, care implică pluralitatea de asociaţi, este afectat, astfel încât dizolvarea societăţii este doar consacrarea legală a disoluţiei de fapt a structurii societare.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 553 din 15 noiembrie 2010