Interpretarea şi aplicarea art. 73 alineat 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Noţiunea de „parte interesată” Faliment


Potrivit articolului 73 alineat 1 din Legea nr. 85/2006, împotriva creanţelor şi drepturilor de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar se poate formula contestaţie, legea recunoscând calitate procesuală activă următoarelor categorii de persoane: debitorului, creditorilor şi oricărei alte părţi interesate. În noţiunea de „parte interesată” se includ doar participanţii la procedură, astfel cum sunt aceştia prevăzuţi în Capitolul II al Legii nr. 85/2006, intitulat „Participanţii la procedura insolvenţei”.

Decizia nr. 213 din 21 martie 2011