Interpretarea şi aplicarea articolului 138 alineat (1) litera d) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Faliment


În cazul încălcării obligaţiei de a ţine contabilitatea în conformitate cu legea nu se poate susţine că există o prezumţie de culpă, din formularea articolului 138 lit. d) din Legea nr. 85/2006 rezultând cu evidenţă că aceste fapte nu pot fi săvârşite decât cu intenţie, care trebuie dovedită cu probe convingătoare, în persoana fiecăruia dintre cei consideraţi răspunzători, aspect care nu a fost probat în cauză.

Decizia nr. 222 din 28 martie 2011