Judecata. Lipsa de rol activ a instanţei. Nepronunţare cu privire la probele solicitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


Instanţa este obligată să se pronunţe cu privire la probele solicitate de către părţi. Nepronunţarea cu privire la probe încalcă dispoziţiile art. 130 alin. 2 Cod proc. civ., astfel că se impune casarea cu trimitere spre rejudecare a cauzei, conform art. 312 alin. 2 Cod proc. civ..

(Secţia de administrativ, decizia nr. 645/1998)

S-a formulat recurs de către recurentul-contravenient V.F. împotriva sentinţei civile nr. 8.828/4.11.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, în contradictoriu cu Secţia 20 Poliţie Bucureşti.

Se critică sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie, constând în faptul că instanţa nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de apărare care era hotărâtor pentru dezlegarea pricinii, precum şi faptul că instanţa a apreciat greşit probele din dosar.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că recurentul contestator V.F. a fost sancţionat contravenţional în temeiul art. 2 pct. 6 şi 25 lit. a şi b din Legea nr. 61/1991, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria Z nr. 0543982 din 26.08.1997, fără ca instanţa de fond să reţină fapta săvârşită, apreciind că procesul verbal este temeinic şi legal.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate, în raport de motivele formulate, precum şi din oficiu, potrivit art. 304 Cod proc. civ., urmează a se constata că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

în contestaţia depusă la dosarul de fond contestatorul recurent solicită instanţei, pentru dovedirea netemeiniciei procesului verbal de constatare a contravenţiei, audierea martorului P.F., menţionându-se şi domiciliul acestuia.

De asemenea, în procesul verbal seria Z nr. 0543982 încheiat de Secţia 20 Poliţie se reţine că recurentul contravenient refuză să prezinte datele de identitate pentru a fi identificat, însă pe acelaşi formular sunt trecute datele din legitimaţia de serviciu, numele părinţilor, vârsta contravenientului, domiciliul acestuia şi ocupaţia.

Tribunalul apreciază că, deşi procesul verbal de constatare a contravenţiei conţine menţiuni contradictorii, instanţa de fond nu a avut un rol activ.

Astfel, instanţa a constatat cauza în stare de judecată încă de la primul termen, omiţând să se pronunţe şi asupra mijlocului de apărare solicitat de contestator, respectiv audierea martorului, propus conform art. 112 Cod proc. civ..

Urmează astfel, potrivit art. 312 alin. 2 Coc proc. civ., ca tribunalul să admită recursul, să caseze sentinţa recurată şi să trimită cauza spre rejudecare aceleiaşi instante.

Cu prilejul rejudecării cauzei, instanţa de fond va administra dovezile propuse de către contestator, precum şi celelalte dovezi necesare dezlegării pricinii, potrivit art. 129-130 Cod proc. civ..