Judecata. Obiectul judecăţii. Plângere contravenţională. Soluţionarea cauzei pe excepţie, fără a intra în cercetarea fondului. Casare cu trimitere spre rejudecare


învestirea instanţei cu soluţionarea unei plângeri împotriva procesului verbal de contravenţie o obligă a se pronunţa pe acest capăt de cerere fără a putea constata prescrisă executarea sancţiunii.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.251/1997)

Prin sentinţa civilă nr. 1.994 din 14.03.1997, pronunţată în dosarul nr. 4.313/1996 a Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti a fost admisă plângerea petentului C.A. şi s-a constatat prescrisă executarea sancţiunii aplicată prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 416/29.06.1995, întocmit de agentul constatator Consiliul Local al sectorului 3 Bucureşti.

Instanţa de fond a reţinut că procesul-verbal a fost întocmit la 29.06.1995, trecând mai mult de un an de la data constatării contravenţiei, astfel că este prescris dreptul de a executa sancţiunea, potrivit art. 14 din Legea nr. 32/1968.

împotriva sentinţei a formulat recurs petentul C.A., solicitând casarea şi pe fond admiterea plângerii aşa cum a fost formulată, în sensul anulării procesului-verbal nr. 416/29.06.1995 şi a exonerării de plata amenzii aplicate de 1.800.000 lei.

Recurentul a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 8 Cod proc. civ., întrucât instanţa a modificat finalitatea cererii de anulare a procesului-verbal şi a amenzii, constatând prescrisă executarea sancţiunii amenzii.

S-a precizat că deşi a dovedit netemeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa nu a judecat fondul.

La termenul din 10.10.1997, recurentul a solicitat casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că cererea introductivă de instanţă este o plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie.

Petentul a solicitat anularea procesului-verbal.

Prin sentinţa civilă atacată s-a constatat prescrisă executarea sancţiunii contravenţionale.

Prin urmare, instanţa a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, nepronunţându-se asupra cererii petentului.

în consecinţă, avându-se în vedere dispoziţiile art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., va admite recursul şi va casa sentinţa, trimiţând cauza spre rejudecare Ia aceeaşi instanţă.