Legea insolventei. Valoarea prag a creantei la data formularii cererii privind deschiderea procedurii insolventei. Faliment


– Legea nr.85/2006

Platile efectuate ulterior sesizarii instantei cu cerere de deschidere a procedurii, nesemnificative raportat la rasturnarea prezumtiei de insolventa, plati efectuate exclusiv cu scopul diminuarii creantei sub nivelul prag, nu pot avea ca efect respingerea cererii pentru neîntrunirea cerintelor de admisibilitate.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A CIVILA,

DECIZIA COMERCIALA NR.1200 R din 05.09.2011)

Prin cererea înregistrata sub nr.2138/122/2009, pe rolul Tribunalului Giurgiu, reclamanta creditoare AFPG a solicitat deschiderea procedurii insolventei, împotriva debitoarei SC P.I. SRL, pentru o creanta în cuantum de 30.093 lei reprezentând impozite si taxe neachitate în termen de 30 de zile de la scadenta.

În dovedirea cererii au fost depuse titlurile executorii nr.4775-4784 din 21.12.2006, nr.2797-2805 din 23.07.2007, nr.6809-6819 din 21.11.2007, nr.5411/18.04.2008, nr.926 din 20.05.2009, nr.2727 din 04.05.2009 si nr.1 din 19.08.2009.

În cursul executarii silite de drept comun, cerere demarata de creditoare, conform Codului de procedura fiscala, s-a constatat ca debitoarea nu dispune de lichiditati.

S-a solicitat, în situatia în care bunurile societatii nu sunt îndestulatoare, aplicarea prevederilor art.138 din lege.

Debitoarea a probat achitarea sumei de 5.000 lei cu chitanta TS6 nr.4921032 din 08.09.2010, solicitând termen pentru achitarea integrala a creditului, ulterior solicitând respingerea cererii urmare a neîntrunirii cerintelor de admisibilitate prevazute de Legea nr.85/2006.

Prin sentinta comerciala nr.870 din 15.12.2010 Tribunalul Giurgiu a respins cererea creditoarei AFPG.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut, analizând materialul probatoriu administrat, ca plata efectuata la data de 08.09.2009 este ulterioara emiterii titlurilor executorii în temeiul carora se invoca debitul de 30.093 lei si anterioara sesizarii instantei, astfel ca cerintele art.3 pct.9 din Legea nr.85/2006 privind pragul limita al creantei nu sunt întrunite, de asemenea a apreciat ca nedovedita incapacitatea de plata a debitoarei.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs, în termen legal, creditoarea AFPG, invocând motive de nelegalitate circumscrise dispozitiilor art.304 pct.9 Cod procedura civila.

S-a sustinut interpretarea si aplicarea gresita a dispozitiilor art.3 pct.1 lit.a si pct.6 din lege.

A aratat recurenta ca suma pretinsa în cererea de deschidere a procedurii insolventei reprezinta debite principale determinate raportat la declaratiile fiscale depuse de contribuabil, debite neachitate care au generat accesorii, urmare a faptului ca, din anul 2005, data înfiintarii societatii, pâna în anul 2009, debitoarea a efectuat doua plati, la 03.11.2008 si 08.09.2010, cu trei luni înainte de sesizarea instantei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea apreciaza recursul întemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit dispozitiilor în vigoare la data sesizarii instantei – 21.12.2009, art.12 din lege, cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea creditorului, este de 30.000 lei.

Din interpretarea textului de lege mentionat rezulta ca platile efectuate ulterior sesizarii instantei cu cerere de deschidere a procedurii, nesemnificative raportat la rasturnarea prezumtiei de insolventa, care impune probarea detinerii de lichiditati suficiente achitarii integrale a sumei pretinse de catre debitor, plati efectuate exclusiv cu scopul diminuarii creantei sub nivelul prag, nu pot avea ca efect respingerea cererii pentru neîntrunirea cerintelor de admisibilitate.

În consecinta, la data sesizarii instantei erau întrunite cerintele art.3 pct.1 lit. a si art.12 din lege, în sensul ca debitorul se afla în insolventa prezumata, urmare a neachitarii, la 30 de zile de la scadenta, a datoriei de 30.093 lei.

Debitoarea nu a rasturnat prezumtia de insolventa vadita, probând ca detine în conturile proprii lichiditati îndestulatoare acoperirii datoriilor scadente.

În consecinta, în cauza sunt întrunite cerintele art.31 alin.1 raportat la art.3 pct.1 lit.a) din Legea nr.85/2006. În temeiul art.304 pct.9 raportat la art.312 alin.3 Cod procedura civila, a admis recursul, a casat sentinta atacata si a trimis cauza în vederea deschiderii procedurii insolventei.