NEPARTICIPAREA PROCURORULUI. SANCŢIUNE


Examinând sentinţa recurată se constată că tribunalul a soluţionat pricina cu ignorarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control, respectiv fără participarea procurorului.

Prin sentinţa civilă nr. 22/CA/16 aprilie 2002, Tribunalul Giurgiu a admis în parte contestaţia formulată de SC “N. 96” SRL Giurgiu, împotriva Deciziei nr. 11/6.01.2002 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Giurgiu, a anulat în parte decizia pentru suma de 10.984.650 lei, reprezentând majorări de întârziere calculate la suma datorată de 6.100.000 lei pentru perioada mai-dec. 1999; a menţinut decizia pentru suma de 6.100.000 lei.

împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs Direcţia Generală a Finanţelor Publice formulând critici pe care le-a încadrat în motivul de modificare prevăzut de art. 304 pct. 9 din C. pr. civ.

Recurenta a susţinut că instanţa de fond a pronunţat sentinţa atacată cu încălcarea prevederilor art. 13 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare.

Recursul este fondat, doar pentru motivul de ordine publică invocat de reprezentatul Ministerului Public şi vizează soluţionarea cauzei de către instanţa de fond cu încălcarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/2001.

Astfel, potrivit textului de lege menţionat deciziile direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti pot fi atacate la instanţa de administrativ, judecarea cauzelor făcându-se cu participarea reprezentantului Ministerului Public.

Examinând sentinţa recurată se constată că Tribunalul Giurgiu a procedat la soluţionarea pricinii cu ignorarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 506/ 2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 13/2001, privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control, respectiv fără participarea procurorului.

Aşa fiind, în temeiul art. 312 C. pr. civ. pentru motivul prevăzut de art. 304 cu referire la art. 45 alin. 4 din C. pr. civ. se va admite recursul, se va casa sentinţa cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

La rejudecare, instanţa de fond va avea în vedere şi criticile formulate de recurentă în prezentul recurs. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 364/2002)