Nesoluţionarea fondului cauzei. îndeplinirea procedurii prealabile administrative. Casarea hotărârii cu trimitere spre rejudecare


Prin cererea înregistrată la Tribunalul Constanţa, reclamantul F., în nume propriu şi pentru C., a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Constanţa, pentru anularea H.C.L.M. din 30 mai 2002, privind trecerea suprafeţei de 400 mp teren, situat în Satul de Vacanţă Mamaia, cu destinaţia de „Bazar”, din administrarea Municipiului Constanţa în administrarea SC R. A.E.D.P.P. Constanţa, motivat de faptul că, prin decizia nr. 451/25.12.1972, suprafaţa de 3000 mp a fost atribuită lui C., pentru constituirea Casei de Vacanţă „V.”, aspect consolidat prin Legea nr. 109/1996.

Prin sentinţa civilă nr. 375/CA/4.11.2002, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamantei C., ca fiind introdusă de o persoană fară calitate. Acţiunea reclamantei F. a fost respinsă pentru neîndeplinirea procedurii administrative prealabile.

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs F., cu motivarea că au fost încălcate dispoziţiile art. 304 art. 1, 2, 5 Cod procedură civilă.
Curtea de Apel Constanţa, prin decizia civilă nr. 75/CA din 10 aprilie 2003, a admis recursul, a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru soluţionarea în fond a cererii, întrucât la dosar se află adresa din 3 iunie 2002 a Consiliului local Constanţa, prin care F. a solicitat anularea hotărârii din 30 mai 2002, ceea ce confirmă susţinerile recurentei, în sensul îndeplinirii procedurii prealabile prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 29/1990.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 75/A din 10 aprilie 2003