OBLIGATIVITATEA ÎNDEPLINIRII PROCEDURII PREALABILE


Procedura prealabilă prevăzută de art.5 alin.1 din Legea nr.29/ 1990 este obligatorie. Neîndeplinirea acestei condiţii constituie motiv de respingere a acţiunii ca prematur introdusă.

Reclamanţii M.I., D.V., C.D., M.Gh., T.T., F.D., şi D.M. au chemat în judecată Primăria Municipiului Giurgiu, solicitând anularea dispoziţiilor nr.613/ 1998 şi 5538/1997 în baza cărora s-au emis somaţiile pentru demolarea garajelor construite de aceştia.

Prin sentinţa civilă nr.1/CA/25.01.1999 pronunţată de Tribunalul Giurgiu s-a respins acţiunea ca prematur formulată, reţinându-se că reclamanţii aveau obligaţia îndeplinirii procedurii prealabile, respectiv să se adreseze mai întâi autorităţii emitente a actelor a căror anulare s-a solicitat – Primăria Municipiului Giurgiu.

Reclamanţii au declarat recurs împotriva sentinţei civile nr.1/CA/1999, criticând-o pentru nelegalitate, cu motivarea că cele două acte administrative nu le-au fost comunicate, primind numai somaţiile pentru demolarea garajelor. S-a mai susţinut că dispoziţiile art.5 din Legea nr.29/1990 au caracter de recomandare şi nu sunt obligatorii.

Recursurile declarate de reclamanţi s-au respins ca nefondate.

Dispoziţiile nr.613/1998 şi 5538/1997, a căror anulare s-a solicitat, nu au fost comunicate reclamanţilor întrucît cuprindeau dispoziţii cu aplicare generală, demolarea construcţiilor edificate fără autorizaţie, deci nu trebuiau comunicate reclamaţilor, nefiind acte administrative individuale.

Reclamanţii au luat cunoştinţă despre emiterea acestor acte de către Primăria Municipiului Giurgiu la data de 8.10.1998, când s-au depus într-un alt dosar, dosarul nr.26/CA/1998, deci de la această dată aveau obligaţia să se adreseze autorităţii administrative emitente, pentru a se îndeplini cerinţele art.5 alin.1 din Legea nr.29/1990, text care nu este unul de recomandare.
Fată de considerentele retinute, recursurile au fost respinse ca nefondate.

(Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, decizia civilă nr. 137/1999)