Obligativitatea parcurgerii procedurii prealabile. Neobservarea îndeplinirii acestei cerinţe legale


Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Vrancea, reclamanta B. V. a chemat în judecată, în temeiul Legii nr. 29/1990, pârâţii I.S.V., inspectorul general M.E., consilierul juridic D.M. precum şi pe directorul Şcolii nr. 11 F. — D.R., motivat de faptul că au refuzat să-i elibereze mai multe acte.

Tribunalul Vrancea, prin sentinţa civilă nr. 136/20 decembrie 2002, a respins ca prematură acţiunea reclamantei B.V., cu motivarea că nu a fost parcursă procedura prealabilă prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990.

Curtea de Apel Galaţi, prin decizia civilă nr. 296/R din 1 aprilie 2003, a casat sentinţa civilă nr. 136/2002 a Tribunalului Vrancea, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe, pentru soluţionarea cauzei în fond. Pentru a hotărî astfel, instanţa a stabilit că reclamanta a făcut dovada că a parcurs procedura prealabilă cu copiile adreselor din 30 aprilie 2002, 18 iunie 2002, 25 iunie 2002, 15 iulie 2002, 15 octombrie 2001.

Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 296/R din 1 aprilie 2003