Ordin emis de prefect pentru atribuire în proprietatea comunei a unor suprafeţe de teren. Competenţa instanţei în anularea ordinului


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea, urmare declinării de competenţă dispusă prin decizia civilă nr. 149/20.06.2001 a Curţii de Apel Galaţi, reclamanta C.N.A.P.D.M. SA Galaţi a solicitat anularea în parte a Ordinului Prefectului Judeţului T. din 2000, în ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 102.168 mp, situat în zona „G.A.”, şi terenul în suprafaţă de 616,58 mp din zona T., motivat de faptul că aceste terenuri aparţin domeniului public de interes naţional, în conformitate cu art. 135 din Constituţie şi art. 5 din Legea nr. 18/1991, aflate în administrarea sa.

Prin sentinţa civilă nr. 2447/26.07.2002, Judecătoria Tulcea a respins acţiunea reclamantei ca nefondată, reţinându-se că H.G. nr. 1045/2000, prin care s-a aprobat inventarierea terenurilor aparţinând domeniului public de interes naţional, este ulterioară emiterii ordinului şi nu are aplicare în cauză. Tribunalul Tulcea a respins apelul ca nefondat prin decizia civilă nr. 339/20.11.2002.

Recursul formulat de APDM SA Galaţi a fost admis ca fondat, fiind casate ambele hotărâri şi trimisă cauza spre competentă soluţionare în primă instanţă Tribunalului Tulcea, secţia de administrativ.

Ordinul contestat, prin care s-a atribuit în proprietatea comunei T. suprafaţa de 577 ha, nu are caracterul unui act de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate, reglementat de art. 8 şi art. 36 din Legea nr. 18/1991, pentru a atrage competenţa de soluţionare în primă instanţă a judecătoriei, conform art. 53-55 din lege. Prin urmare, ordinul în discuţie, nefăcând parte din categoria actelor prin care se constituie sau reconstituie dreptul de proprietate în sensul Legii nr. 18/1991, fiind emis de un organ al administraţiei de stat învestit prin lege să îndeplinească funcţiuni administrative, îndeplinind şi săvârşind acte juridice în scopul aplicării legii, nu poate fi contestat pe procedura specială reglementată de Legea nr. 18/1991, ci conform art. 1 din Legea nr. 29/1990. într-o atare situaţie, competenţa pentru soluţionarea cauzei aparţine instanţei de contencios administrativ, respectiv Tribunalul Tulcea.

Tribunalul Tulcea, decizia civilă nr. 25/CA din 30 ianuarie 2003