Plata debitorului insolvent a unor creante anterioare este nula Faliment


TRIBUNALUL COMERCIAL MURES

FALIMENTE

SENTINTA COMERCIALA NR. 6

Sedinta publica din 6 ianuarie 2011

Pe rol termenul stabilit în vederea solutionarii cererii formulate de reclamanta RVA SPRL, cu sediul în Tg.-Mures, , judetul Mures, în calitate de lichidator judiciar al SC H I SRL cu sediul în Târgu Mures, judetul Mures în contradictoriu cu pârâta SC V P SRL cu sediul în Târgu Mures, judetul Mures având ca obiect constatarea nulitatii unor acte comerciale încheiate de societatea debitoare.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reprezentantul lichidatorului judiciar, Peti Andrei, lipsa fiind reprezentantul pârâtei.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Reprezentantul lichidatorului judiciar arata ca nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, judecatorul sindic acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul lichidatorului judiciar arata ca îsi mentine cererea astfel cum a fost formulata.

JUDECATORUL SINDIC,

Prin Sentinta comerciala nr. 688/12 martie 2009 pronuntata în dosarul nr. XXX/1371/XXXX, s-a admis cererea formulata de creditoarea SC “ D ” SRL Tg. Mures în contradictoriu cu debitoarea SC “ H I “ SA Tg . Mures , cu sediul în Tg . Mures, jud. Mures, având numar de ordine în Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Mures J. S-a deschis procedura generala de insolventa reglementata de fata de debitoarea susmentionata. Ulterior, prin Sentinta nr. 1735 01/10/2009, s-a respins planul de reorganizare propus de debitoare si s-a depus intrarea în faliment a acesteia, fiind desemnat lichidator judiciar acelasi practician în insolventa.

Prin actiunea care a generat formarea dosarului de fata, lichidatorul mentionat a formulat în temeiul art.25 lit.c si art.46(1) din Legea nr.85/2006 o actiune în constatarea nulitatii a actelor comerciale încheiate de debitoarea SC.H I SA, cu pârâta SC.V P SRL, cu sediul in Tg.Mures jud. Mures, privind plata prin banca conform extraselor de cont din 13.03.2009;17.03.2009 si 15.04.2009. catre SC.V P SRL a sumei de 47.722,14 lei reprezentând plata partiala pentru facturile 06278/30.01.2009 si 06293/09.02.2009.

Operatiunea este nelegala sub dublu aspect:

a)Este facuta dupa deschiderea procedurii insolventei (12.03.2009),in afara supravegherii operatiunilor de gestionare a patrimoniului de catre administratorul judiciar si fara autorizarea judecatorului sindic încalcâ ndu-se astfel prevederile art.20 lit.e si art.46 alin.1 din Legea 85/2006.

Este de mentionat faptul ca acea creanta rezultata din facturile sus mentionate si pentru care s-a facut plata, este anterioara deschiderii procedurii insolventei.

b)Platile efectuate sunt in detrimentul celorlalti creditori, garantati si privilegiati. S-au încalcat prevederile art.121 alin.1 si art.123 din Legea 85/2006 si art.1725 din Codul civil.

În concluzie, se cere constatarea nulitatii platilor efectuate si repunerea partilor in situatia anterioara cu obligarea pârâtei la plata sumei mentionate, ilegal achitata.

În final, s-a invocat scutirea cererii de la plata taxei judiciare de timbru conform art.77 din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

In dovedirea cererii, s-au depus extrasele de cont din 13.03.2009;17.03.2009 si 15.04.2009, facturile 06278/30.01.2009 si 06293/09.02.2009. De asemenea s-a depus si sentinta de deschidere a procedurii insolventei.

Legal citata, societatea pârâta nu a formulat întâmpinare, nu si-a mandatat reprezentant în proces si nici nu a negat în vreun fel starea de fapt ori de drept invocata de reclamant. Si asta în conditiile în care, la termenul din data de 18 noiembrie 2010, s-a acordat amânarea solicitata de catre pârâta, tocmai pentru asi angaja un astfel de aparator.

Asupra actiunii de fata:

Judecatorul sindic ia act în primul rând ca sesizarea este întemeiata în drept pe dispozitiile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, text care prevede : “ În afara de cazurile prevazute la art. 49 sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operatiunile si platile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule.”

Daca problema momentului platilor ce sunt aici avute în vedere (si anume ca textul se refera la plati ulterioare deschiderii procedurii), nu comporta discutii, cea a vechimii creantelor urmarite prin platile în discutie este mai putin simpla deoarece efectul poate fi diferit, dupa cum acestea sunt nascute anterior, sau ulterior deschiderii procedurii.

Daca respectiva creanta urmarita a fi stinsa prin plata atacata cu cererea în anulare este nascuta înainte de deschiderea procedurii insolventei, urmeaza sa observam definitia oferita de art. 3. Pct. 17 din lege. Textul ne spune ca prin tabelul definitiv de creante “ se întelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate în tabelul preliminar si împotriva carora nu s-au formulat contestatii în conformitate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise în urma solutionarii contestatiilor. În acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei”. Nu discutam deocamdata de tabelul suplimentar, tocmai pentru a evita confuzia ce se poate crea având în vedere ca în acest tabel se înscriu creante nascute dupa deschiderea procedurii. În plus, asa cum se va vedea mai jos, nici nu se va pune o astfel de problema fiindca litigiul priveste o creanta nascuta anterior deschiderii procedurii.

Creantele înscrise în tabelul definitiv de obligatii formeaza apoi baza de raportare a planurilor de reorganizare sau distributie care se întocmesc în aplicarea art. 121 si 123 din aceeasi Lege nr. 85/2006. De aici rezulta foarte clar ca ceea ce este creanta nascuta înainte de deschiderea procedurii nu poate fi platita decât daca este înscrisa în prealabil în tabelul definitiv de obligatii si apoi, conform unui plan de reorganizare ori plan de distribuire în baza art. 121, sau art. 123 din lege, dupa caz. Orice plata care încalca aceasta regula intra sub incidenta art. 46 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 suscitat, deoarece nu exista autorizarea judecatorului sindic care se da odata cu confirmarea unui plan de reorganizare ori a unui plan de distributie. Plata creantelor care se înscriu în tabelul preliminar de obligatii devenit apoi definitiv, este strict reglementata de art. 95 al. 2, 121, 123 din lege conform ordinii de prioritate oferite de aceste texte. Nici debitoarea, chiar cu dreptul de administrare neridicat si nici administratorul judiciar, nu pot dispune achitarea unor creante nascute anterior procedurii sub “ paravanul “ art. 49.

Prevederile art. 49 din lege intra în discutie doar în ceea ce priveste activitatile pe care debitoarea le desfasoara dupa deschiderea procedurii insolventei. Este vorba asadar, fara nici o îndoiala, de acoperirea unor obligatii nascute dupa deschiderea procedurii insolventei, activitati care se înscriu în conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente (plata de utilitati, aprovizionari de marfa, achitarea unor rate curente bancare, chirii, etc,). Spre exemplu, ratele restante cu titlu de credit ori chirie anterioare deschiderii procedurii se înscriu în tabelul preliminar / definitiv, dar cele curente din perioada de observare pot intra sub incidenta art. 49. Si asta pentru ca alineatul 1 se exprima în sensul ca : “ Pe perioada de observatie, debitorul va putea sa continue desfasurarea activitatilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti, care se încadreaza în conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente, dupa cum urmeaza”. Este vorba de plati în contul acestor activitati curente. Legiuitorul nu mai face aici alte precizari în privinta momentului la care s-au nascut aceste obligatii , tocmai pentru ca a rezolvat deja situatia creantelor nascute înainte de deschiderea procedurii. Noile obligatii nascute ulterior se sting fie în conditiile art. 49, fie, daca se intra în faliment si apoi, dupa înscrierea în tabelul suplimentar, pe baza planului de distribuire.

În cazul de fata se observa ca dupa deschiderea procedurii insolventei administratorul statutar al debitoarei a procedat la efectuarea unor plati în contul unei creante nascute înainte de data de 12 martie 2009 când s-a deschis procedura insolventei. Pe de alta parte s-a dovedit si s-a acceptat ca plata atacata cu nulitatea a avut loc la data de 13.03.2009, 17.03.2009 si 15.04.2009, deci dupa deschiderea procedurii insolventei.

Pentru aceste motive,

În numele legii

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta RVA , cu sediul în Tg.-Mures, , judetul Mures, în calitate de lichidator judiciar al SC H I SRL cu sediul în Târgu Mures, judetul Mures în contradictoriu cu pârâta SC.V P SRL, cu sediul in Tg.Mures jud. Mures.

Constata nulitatea actelor comerciale încheiate de debitoarea SC.H I SA, privind plata prin banca conform extraselor de cont din 13.03.2009;17.03.2009 si 15.04.2009. catre pârâta a sumei de 47.722,14 lei reprezentând plata partiala pentru facturile 06278/30.01.2009 si 06293/09.02.2009.

Restabileste situatia anterioara în sensul ca obliga pârâta la plata sumei mentionate mai sus în contul colector al debitoarei.

Executorie.

Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 6 ianuarie 2011.