Citeste şi


Poziţia administratorului social al debitorului şi a lichidatorului judiciar. Calităţi procesuale distincte. Faliment


Prin încheierea din 27 ianuarie 2004, pronunţată de judecătorul sindic, în dosarul nr. 209/F/2000 al Tribunalului Dolj, în baza art. 34 alin.2 din Legea 64/1995,R, s-a dispus aplicarea unei amenzi civile în cuantum de 200.000 lei pe zi de întârziere, administratorului social C.N., pentru nedepunerea actelor prevăzute de art.26 alin.1 din Legea 64/1995,R.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs administratorul social, însă nu l-a motivat în termenul prevăzut de lege, iar Curtea de Apel Craiova , prin Decizia nr. 251/16 aprilie 2004, pronunţată în dosarul nr. 635/COM/2004 a constatat nul recursul.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare administratorul social, iar lichidatorul a declarat că nu îşi însuşeşte acţiunea acestuia.

Prin Decizia nr. 807/5 octombrie 2004, pronunţată în dosarul nr. 1046/COM/2004, Curtea de Apel Craiova a reţinut că în procedura falimentului şi mai ales în situaţia de faţă, lichidatorul are poziţie distinctă de cea a administratorului social, deoarece amenda îl privea pe acesta din urmă, deci are calitate procesuală, însă pe fond, a respins contestaţia în anulare, deoarece nici unul dintre motivele invocate nu se încadrează între cele prevăzute de art. 317 sau 318 Cod. pr. civilă. În consecinţă, lichidatorul nu trebuie să-şi însuşească acţiunea administratorului social, fiecare având calităţi procesuale distincte.