Prefect. Atacarea în contencios administrativ a hotărârii consiliului local prin care s-a aprobat concesionarea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei. Admisibilitate. Act administrativ de autoritate


Prin sentinţa civilă nr. 49/CA/l 8.02.2003, Tribunalul Constanţa a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de prefectul Judeţului Constanţa pentru anularea hotărârii a Consiliului Local P. A., prin care s-a aprobat concesionarea terenului în suprafaţă de 3 ha din domeniul privat al comunei, în vederea extinderii carierei SC „L.R.” SA, motivat de faptul că acest act are natura actului administrativ de gestiune, fiind exceptat de la controlul instanţei de administrativ.

Curtea de Apel Constanţa, prin decizia civilă nr. 135/CA din 26 iunie 2003, a admis recursul declarat de prefect şi a casat hotărârea atacată, cauza fiind trimisă aceleiaşi instanţe pentru soluţionarea fondului cererii. Pentru a decide astfel, curtea de apel a stabilit că, potrivit dispoziţiilor art. 38 lit. h) din Legea nr. 215/2001, consiliul local are, printre alte atribuţii, şi pe aceea de concesionare a bunurilor proprietatea privată ale comunei, actul fiind un act administrativ de autoritate, deoarece este emis pentru a valorifica bunurile proprietate privată a comunei. Hotărârea de concesionare este un act distinct de contractul de concesionare încheiat de consiliul local şi nu are caracter de act administrativ de gestiune. în consecinţă, hotărârea consiliului local intră sub incidenţa art. 1 din Legea nr. 29/1990 privind contenciosul administrativ.

Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 135/CA din 26 iunie 2003