Prematuritate acţiune. Introducerea cererii de chemare în judecată înaintea expirării termenului legal de 3 luni prevăzut de Ordinul CSA nr.5/2010 Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Constata instanta faptul ca, aceste prevederi legale sunt prevazute în de art.36 alin.2 din Ordinul CSA nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Constata instanta faptul ca, aceste prevederi legale sunt prevazute în de art.36 alin.2 din Ordinul CSA nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Ori, în speta de fata, instanta constata faptul ca reclamanta a promovat pe rolul instantei prezenta cerere de chemare în judecata la data de 29.07.2011, deci anterior expirarii termenului legal de 3 luni prevazut de Ordinul CSA nr.5/2010, ce se calculeaza de la data producerii evenimentului rutier, respectiv 8.06.2011.

Ori, în speta de fata, instanta constata faptul ca reclamanta a promovat pe rolul instantei prezenta cerere de chemare în judecata la data de 29.07.2011, deci anterior expirarii termenului legal de 3 luni prevazut de Ordinul CSA nr.5/2010, ce se calculeaza de la data producerii evenimentului rutier, respectiv 8.06.2011.

În aceasta materie a asigurarii obligatorii de raspundere civila, pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, legea prevede în mod expres acest termen de 3 luni, care confera dreptul asiguratorului de a face verificari asupra conditiilor în care se produce un accident rutier, în care este implicat un autoturism asigurat , în situatia în care acest eveniment rutier din 8.06.2011, nu a facut obiectul unor cercetari efectuate de catre organele Politiei rutiere.

În aceasta materie a asigurarii obligatorii de raspundere civila, pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, legea prevede în mod expres acest termen de 3 luni, care confera dreptul asiguratorului de a face verificari asupra conditiilor în care se produce un accident rutier, în care este implicat un autoturism asigurat , în situatia în care acest eveniment rutier din 8.06.2011, nu a facut obiectul unor cercetari efectuate de catre organele Politiei rutiere.

Având în vedere faptul ca, reclamanta a promovat actiunea anterior expirarii termenului legal prevazut de lege, în cauza neexistând dovada nici a unei proceduri prealabile efectuate de catre aceasta cu asiguratorul, în conditiile în care la dosarul cauzei pârâta a facut dovada faptului ca, a realizat dosar de dauna, instanta urmeaza sa respinga actiunea reclamantei ca prematur formulata.

Având în vedere faptul ca, reclamanta a promovat actiunea anterior expirarii termenului legal prevazut de lege, în cauza neexistând dovada nici a unei proceduri prealabile efectuate de catre aceasta cu asiguratorul, în conditiile în care la dosarul cauzei pârâta a facut dovada faptului ca, a realizat dosar de dauna, instanta urmeaza sa respinga actiunea reclamantei ca prematur formulata.

Prin cererea înregistrata sub nr. reclamanta C. I. D. a chemat în judecata pe pârâtul B. N. I., solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia la plata sumei de 26602,94 lei reprezentând c/v platii pentru reparatia autoturismului acesteia, 266 lei reprezentând plata devizului de reparatie a autoturismului, 3.000 lei lunar pâna la reparatia autoturismului reprezentând suma cu care a închiriat autoturismul marca Volkswagen Pasat cu nr. de înmatriculare OT.90.XGX de la numitul C. G., cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, arata reclamanta ca în data de 7.06.2011 circula la volanul autoturismului, împreuna cu numitul S. I. C. spre loc. B., iar pe raza comunei S. a intrat în depasirea unui tractor marca John Deere, de culoare verde, producându-se evenimentul rutier.

Arata reclamanta, ca dupa ce a depasit cu partea din fata a autoturismului roata din fata a tractorului, pârâtul a virat brusc stânga, intrând în coliziune cu autoturismul condus de catre reclamanta, avariind aripa fata dreapta, usa fata dreapta, usa spate dreapta, aripa spate dreapta si bara spate.

Sustine reclamanta, ca pârâtul a recunoscut ca este vinovat pentru schimbarea directiei de mers fara sa se asigure, însa reprezentantul firmei G. refuza în prezent repararea integrala a prejudiciului produs acesteia în urma evenimentului rutier.

În drept, invoca dispoz. art.969 C. civil, art.1073 C. civil si art.112 C.pr. civila.

În data de 20 sept.2011 SC G. Asigurari – Bucuresti a formulat întâmpinare solicitând respingerea actiunii formulata de reclamanta ca netemeinica, pentru urmatoarele motive:

Reclamanta a încalcat dispoz. art.720/1 si urm. C.pr. civila, dispoz. art.109 alin.2 C.p.c. modificat prin Legea nr.202/2010, care prevede în mod expres: „sesizarea instantei se poate face numai dupa îndeplinirea procedurii prealabile, daca legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecata. Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocata decât de pârât prin întâmpinare”.

Precizeaza pârâta SC G. Asigurari, ca în data de 8.06.2011 aceasta a fost avizata de catre reclamanta C. I. D. de producerea unui accident rutier, în care a fost implicat autoturismul marca Mercedes Benz, proprietatea acesteia si tractorul marca John Deere cu nr. de înmatriculare …, proprietatea asiguratului M. S..

Tractorul marca John Deere era asigurat RCA la societatea G. Asigurari prin polita seria RO/A19/PD nr.2386303, emisa în data de 23.05.2011.

Tractorul marca John Deere era asigurat RCA la societatea G. Asigurari prin polita seria RO/A19/PD nr.2386303, emisa în data de 23.05.2011.

Se mentioneaza, ca în data de 15.06.2011 inspectorul de dauna de la G. Asigurari s-a deplasat la locul producerii accidentului si a procedat la fotografierea celor doua autovehicule implicate în accident. Întrucât tractorul în urma impactului nu prezenta nici un fel de avarie, la momentul respectiv a existat suspiciunea ca accidentul sa nu fi avut loc în conditiile declarate, astfel ca, societatea în temeiul art.36 alin.2 din Ordinul CSA nr.5/2010 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, care prevad în mod expres: „asiguratorul RCA poate desfasura investigatii privind producerea accidentului în termen de cel mult 3 luni de la data avizarii producerii evenimentului asigurat, în conditiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetari efectuate de autoritatile publice”, si-a rezervat dreptul de a desfasura investigatiile proprii privind producerea accidentului.

Precizeaza societatea G. Asigurari ca a respectat dispoz. art.36 alin.4 lit.a din ordinul nr.5/2010, în sensul ca pe data de 14 sept.2011 a transmis în termenul legal, pe fax reclamantei documentele pentru introducerea în reparatie a autoturismului si pentru suportarea în totalitate a pagubelor constatate pe data de 15.06.2011, documente transmise si prin posta, cu confirmare de primire, prin adresa nr.2957/14.09.2011.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata situatia de fapt:

În data de 8.06.2011, pârâta SC G. A. SA, a fost avizata de catre reclamanta de producerea unui accident rutier, în care a fost implicat autoturismul marca Mercedes Benz proprietatea acesteia si tractorul marca John Deere cu nr. de înmatriculare, proprietatea asiguratului Mitrica Stefan.

Întrucât, asiguratorul RCA poate desfasura, potrivit Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, investigatii privind procedura accidentului în termen de cel mult 3 luni de la data avizarii producerii evenimentului asigurat, în conditiile în care respectivul accident nu a facut obiectul unor cercetari efectuate de autoritatile publice, pârâta si-a rezervat dreptul de a desfasura investigatii proprii, privind producerea evenimentului rutier din 8.06.2011, în care autoturismul condus de catre reclamanta a fost implicat într-un accident de circulatie cu un alt vehicul .

Postat 31.10.2011