PROCEDURA PREALABILĂ PREVĂZUTĂ ÎN ART. 5 DIN LEGEA NR. 29/1990. OBLIGAŢIA INSTANTEI DE A CERCETA ÎNDEPLINIREA ACESTEI PROCEDURI


Instanţa de administrativ trebuie să verifice îndeplinirea de către reclamant a procedurii prealabile înainte să procedeze la cercetarea fondului cauzei.

Prin acţiunea formulată de reclamantă, s-a solicitat anularea hotărârii nr. 56/30.01.1998 emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Călăraşi prin care s-a încredinţat minora, născută la 14.04.1994, familiei X.

Prin sentinţa civilă nr. 213/28 mai 1998 pronunţată de Tribunalul Călăraşi s-a respins acţiunea formulată de reclamantă.

împotriva sentinţei a declarat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Se susţine că în mod greşit instanţa a trecut la soluţionarea în fond a cauzei fără a se analiza dacă în fond au fost respectate prevederile art. 5 din Legea nr. 29/1990, în sensul de a verifica dacă există plângere administrativă prealabilă.

Criticile formulate sunt fondate.

Instanţa a procedat la judecarea în fond a cauzei fără a analiza dacă sunt întrunite condiţiile cerute de dispoz. art. 5 alin. 1 din Legea nr. 29/1990.

Faţă de considerentele mai sus menţionate, ţinând seama de dispoziţiile art. 304 pct. 9 c. pr. civ., instanţa a admis recursul formulat, a casat sentinţa şi a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi isntanţă pentru a se discuta excepţia prevăzută de art. 5 al. 1 din Legea nr. 29/1990. (Judecator Georgeta Leti)
(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 32/1999)